Jelenlegi hely

Nemzeti gyásznap - Az értékek fölötte állnak az érdekeknek

Megemlékezésre gyűltek össze a pápaiak az aradi vértanúk kivégzésének 166. évfordulóján. A Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ által szervezett emlékezést a Március 15. téren tartották. A nemzeti gyásznapon dr. Péntek Árpád önkormányzati képviselő mondott emlékbeszédet.

A megemlékezésen részt vett dr. Áldozó Tamás polgármester, Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke, Takács Szabolcs, Veszprém megyei kormánymegbízott, Horváthné Farkas Andrea, a Pápai Járási Hivatal vezetője, önkormányzati képviselők, a fegyveres erők, a rendőrség és a katasztrófavédelem  parancsnokai, a tanintézmények vezetői és diákjai, a helyi pártok és civil szervezetek képviselői.
- Emlékezni gyűltünk össze! Emlékezni tizenhárom olyan férfira, akik számára a szabadság helyett, amiért harcba szálltak, a bitófa és a golyó várt, a szabadság helyett nekik a halál jutott. Egy olyan kort idézünk fel a mai napon, az abszolutizmus korát, amikor egy nemzeti felszabadítási mozgalom, a magyar szabadságharc katonai vezetőit az osztrák elnyomók bosszútól vezérelve, elrettentő példaként állítva a szabadságra vágyó magyar emberek és a térség más népei elé, kivégezték - fogalmazott emlékbeszédében dr. Péntek Árpád önkormányzati képviselő a nemzeti gyásznapon rendezett városi megemlékezésen.

A képviselő beszédében kihangsúlyozta, hogy a szabadságharc vértanúi igazságért kiáltottak a magyar nép nevében, a magyar szabadságért harcoltak, holott közülük sokan nem is voltak magyar nemzetiségűek. Ez áldozatkészségüket, hősiességüket még inkább kiemeli, az ő irántuk viselt tiszteletet élteti. Számukra a magyar forradalom hármas jelszava, szabadság, testvériség, egyenlőség, erkölcsi kötelesség is volt egyben! Ezzel nem csak a hazánkat gyarmatosítani akaró Ausztriának mutattak, mutattunk mi magyarok példát, a polgári fejlődés akadályainak elhárításával, a '49-ben a nemzetiségekkel kötött szövetséggel és a szabadság melletti kiállásunkkal bizonyítottuk, hogy a modern Európa legjobb hagyományainak a képviselője hazánk. Mint, ahogy most is csak egymással szövetségben, s nem egymás ellenére és kárára tehetjük erőssé a nemzeteinket, mert Európát csak nemzetei tehetik erőssé – utalt a képviselő a jelenben tapasztalható széthúzásra, ami az Unióban tapasztalható bizonyos stratégiai kérdésekben.

- 1848-ban valójában különféle származású, és sok tekintetben bizony igen eltérő felfogású emberek határoztak úgy, hogy létrehoznak egy közös modern nemzetet, a szabad és független magyar nemzetet, a szabad és független Magyarországon. Ők már akkor tudták: különbségeink ellenére egy az ország, egy a nemzet – emlékeztetett dr. Péntek Árpád.
Az aradi vértanúk kivégzésének évfordulójára szervezett megemlékezésen a Weöres Sándor Általános Iskola diákjai irodalmi összeállítással tisztelegtek a mártírhalált halt hősök emléke előtt. A műsort követően a megjelentek elhelyezték a kegyelet koszorúit a Március 15. téren álló Honvéd-emlékműnél, majd a Szózat hangjaival zárult a tiszteletadás.