Jelenlegi hely

Meghívó a képviselőtestület 2021. július 15.-i ülésére

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ülését

2021. július 15-én

15.30 órára

a Városháza épületének (Pápa, Fő u. 5.) nagytermébe összehívom.

 

A pápai 0390/1 hrsz-ú forgalomképes ingatlan üzleti vagyonba történő átsorolása és értékesítése
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester


Kérem, hogy a Képviselőtestület ülésén szíveskedjen megjelenni.


Pápa, 2021. július 9.


Dr. Áldozó Tamás 
polgármester