Jelenlegi hely

Meghívó a 2019. augusztus 15-ei testületi ülésre

 

MEGHÍVÓ


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ülését

2019. augusztus 15-én (csütörtök)

08.00 órára


a Városháza épületének (Pápa, Fő u. 5.) nagytermébe összehívom.


1.    Az új Településszerkezeti terv megalkotásával kapcsolatos javaslatok véleményezése 
Előadó:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 
                Mezei László főépítész
                Molnár István városfejlesztési osztályvezető


2.    Vegyes ügyek


Kérem, hogy a Képviselőtestület ülésén szíveskedjen megjelenni.


Pápa, 2019. augusztus 09.

                                                                         Dr. Áldozó Tamás 
                                                                             polgármester