Jelenlegi hely

Meghívó a 2018. július 12.-i képviselőtestületi ülésre

MEGHÍVÓ


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ülését

2018. július 12-én (csütörtökön)

9.00 órára

a Városháza épületének (Pápa, Fő u. 5.) nagytermébe összehívom.


1. Személyi ügy
Napsugár Bölcsőde vezetője felmentésével kapcsolatos döntés
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 33/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető

3. Vegyes ügyek


Kérem, hogy a Képviselőtestület ülésén szíveskedjen megjelenni.


Pápa, 2018. július 6.


Dr. Áldozó Tamás
polgármester