Jelenlegi hely

Megalakult a Pápai Szakképzési Centrum

Szakképzés és gazdaságfejlesztés címmel tartottak tegnap délután rendezvényt az Acsády-iskolában abból az alkalomból, hogy szakképzési központ létesült pápai székhellyel. A találkozón a pápai kistérség tanintézményeinek vezetői, polgármesterei, szakoktatói vettek részt.

Az ország negyvennégy szakképzési centrumához hasonlóan 2015. július 1-től városunkban is megalakult a Szakképzési Centrum. Az új fenntartói rendszert a szakképzési tanintézmények hatékonyabb, összehangoltabb működtetésére hozta létre a Nemzetgazdasági Minisztérium.
Fenntartható fejlődés csak úgy alakulhat ki, ha egy térségnek saját szakképzési centruma van, amely gazdasági élet igényeihez rugalmasan tud alkalmazkodni és helyben tudják képezni a munkaerőpiacon helytállni tudó munkavállalókat, kétkezi munkát végző szakembereket.
A szakképzési törvény változásai és az új intézményi struktúra nagyobb esélyt biztosít arra, hogy a fiatalok és a felnőttoktatásban résztvevők a gyakorlatban is használható szakmai tudást nyerjenek – idézte a rendezvényen egyéb hivatali elfoglaltsága miatt jelen lenni nem tudó dr. Kovács Zoltán államtitkár, országgyűlési képviselő gondolatait Sági István, a Pápai Szakképzési Centrum vezetője.

A város gazdasági szempontjából sem elhanyagolható a centrum létrejötte, hangsúlyozta a rendezvényen Unger Tamás pápai alpolgármester. Az elmúlt öt évben egy drasztikus csökkenés történt az álláskeresők számában, ugyanakkor érdekes jelenségként volt tapasztalható, hogy a munkáltatók egyre több szakképzett munkaerőre tartanak igényt. Ezen elvárások kielégítése céljából kap fontos szerepet a szakképzési centrum, vagyis hogy a kereslet találkozzon a kínálattal.
Sági István intézményvezető elmondta, hogy szakképzési centrum fő feladata a szakiskolai és szakközépiskolai, illetve kollégiumi nevelés, oktatás, felnőttoktatás esti és levelező tagozaton, valamint a hátrányos helyzetben lévők képzése. A pápai centrum tagintézményei az Acsády Ignác Szakközépiskola, a Pápai Gazdasági Szakképzőiskola, valamint egy zánkai, egy várpalotai és egy zirci szakképző intézmény lett. Az egységes szerkezetre azért van szükség, hogy az intézmények önállóan tudjanak gazdálkodni – ismertette röviden a legfontosabb céljait Sági István.

Megyénkben két szakképzési központ jött létre, Pápán és Veszprémben. Sági István a találkozó végén felhívta a figyelmet arra a jogszabályi változásra is, jó hírként közölve, hogy a második szakképesítés megszerzése is ingyenessé vált, amivel a munkavállalók több százezer forintot is megspórolhatnak, amennyiben úgy döntenek, hogy szakmát szeretnének váltani. A fotógalériában található diákon elolvasható a szakmai találkozón elhangzott beszédek vázlatai, főbb gondolatai.