Jelenlegi hely

KDOP-5.3.2-09-2009-0006 Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése

Pápa Város Képviselőtestületének döntése alapján 2009. július 14-én történt meg a pályázat beadása. A támogatói döntés 2009. szeptember 23-án érkezett meg. A Közreműködő Szervezet (VÁTI Kht.) 2009. október 21-én írta alá a Támogatói Okiratot. A közbeszerzési szakértői tevékenységre, a műszaki ellenőri tevékenységre és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatása után tervezetten 2009 júliusában vette át a munkaterületet kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás nyertese, a Szanyépszer Kft.

A projekt keretein belül az általános iskola komplex akadálymentesítése valósult meg. Az iskola 1985-ben épült, kétszintes, több tagból álló épületegyüttes, ezért az épületben akadálynak számító tényezők voltak a közlekedési akadályok, az akadálymentes WC-k, zuhanyzók, öltözők hiánya, infokommunikációs (taktilis és vizuális) jelzések-felszerelések hiánya, bejárati ajtó megközelítése, illetve az ajtók kezelőszerveinek előnytelen elérése.

A fentiekben felsorolt problémákra a rehabilitációs szakmérnök által is jóváhagyott beruházások készültek el a projekt keretében:

    1.  Közlekedési akadályok felszámolása

a.) bejárati ajtó akadálymentesítése, új főbejárati lépcső építése, lépcső előtti csatlakozó utcai járdaszinti felület rendbetétele és bejárati rámpa építése

b.) lifttel szembeni udvarkijárat akadálymentesítése: rámpa építés és az ahhoz kapcsolódó udvarszint felület felújítása, új udvar kijárati lépcső építése

c.)  a tantermi épületből az összekötő folyosóra vezető lépcsők  akdálymentesítése

d.)   udvar lejárati rámpa építése a tornatermi épület sarkánál

e.)    udvari terasz helyreállítása, teraszlépcső újraépítése

f.)     felvonó építése

g.)    akadálymentes parkolók kialakítása

    2.  Akadálymentes WC-k, valamint kétnemű zuhanyzó és öltöző kialakítása

    3.  Infokommunikációs jelzések-felszerelések elhelyezése

a.)    funkciójelző táblák elhelyezése

b.)    információs pult elhelyezése

c.)    infotábla elhelyezése

d.)   indukciós hurok kialakítása

A projekt összköltsége a pályázatban foglaltak alapján 78.595 eFt, a megítélt támogatás 29.168 eFt, saját forrás 49.427 eFt.

A projekt befejezése a kivitelezési szerződésben foglaltak szerint az építési munkálatokra 2010. augusztus 19., míg a lift üzembe helyezésére 2010. szeptember 30.

A projekt határidőre sikeresen lezárult, a pályázatban vállalt beruházások elkészültek, átadásukat 2010. augusztus 31-én, a tanévnyitó ünnepség keretében tartotta meg az intézmény és az önkormányzat.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Közreműködő szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt szerződései.

 

Címkék: