Jelenlegi hely

Helyi adókról döntött a testület

A jövő évi helyi adókról szóló rendeletek megtárgyalása szerepelt a napirenden Pápa Város Képviselő-testületének mai ülésén. A városatyák négy adónemről döntöttek.
A jövő évi költségvetés tervezésekor az önkormányzatnak azzal kell számolnia, hogy 200 millió forint adótól esik el a város a Pápai Hús cégcsoport felszámolása miatt, további 150 millió forintra pedig kötelezettséget kell vállalnia, a korábbi üzletrész-kivásárlások fedezetére.

 
Az új helyi adók ezek pótlását, illetve a város jövő évi biztos működtetését és a megkezdett fejlesztések folytatását biztosítják – mondta el a rendelet-tervezetek kapcsán Unger Tamás alpolgármester, az ülést követő sajtótájékoztatón.
Az első napirendi pontban az idegenforgalmi adó módosításáról hoztak határozatot a képviselők. Ennek értelmében 14 igennel szavazták meg a rendelet-tervezetet, melynek értelmében 430 forintról 450 forintra emelkedik 2016. január elsejétől ez az adónem.
 
A következő napirend az építményadó módosításáról szólt. A rendelet-tervezet szerint a jövő évtől különbséget tesznek a magánszemélyek által fizetendő építményadó és a vállalkozások adója között. A tervezet szerint a magánszemélyek építményadója (közismert nevén garázsadó) 42 százalékkal csökken, vagyis 1050 Ft/m2/év díjról 600 Ft/m2/év-re módosul, míg a vállalkozások 1050 Ft helyett 1200 forintot fizetnek négyzetméterenként. Süle Zsolt Jobbikos képviselő szerint a garázsadó csökkentése nem megoldás, az adónem megszüntetésére lenne szükség. Hasonlóan vélekedett Grőber Attila MSZP-s képviselő is, aki azt nehezményezte, hogy az adóváltozásokról szóló rendelet-tervezeteket csupán 5 nappal az ülés előtt kapták kézhez, így nem tudták alaposan megvizsgálni a lehetőségeket. Hozzátette, tisztában van azzal, hogy a városnak szüksége van a saját forrásokra, ám meglátása szerint ezt nem a helyi adókból kellene előteremteni, hanem hitelfelvétellel kell biztosítani a forrásokat a városi fejlesztésekhez. Javaslata szerint a vállalkozások adóját 1000 forintban kellene meghatározni, a garázsadót pedig meg kell szüntetni. Módosító indítványok elutasítását követően végül a 600 forintos garázsadót és az 1200 forintos vállalkozások által fizetendő adót szavazta meg a testület 10 igen és 4 nem arányban.
 
Hasonló vita alakult ki a 2016 januárjától bevezetendő kommunális adó rendelet-tervezetéről is. Kommunális adó 2006-ig volt a városban, s most újra napirendre került. Az adó mértékét 15.000 forintban határozták meg a tervezetben. Grőber Attila szerint szociálisan érzékeny adórendeletet kell alkotni, meglátása szerint övezeteket kell kialakítani és szociális alapon meghatározni az adókat. Módosító javaslata 0 forintról szólt és ezzel értett egyet Kerecsényi Zoltán, a DK képviselője is. Süle Zsolt a rendelet-tervezet visszavonására szólított fel, a kommunális adó bevezetését igazságtalannak nevezte.
-A kommunális adó egyfajta ellentételezése azoknak a szolgáltatásoknak, melyben minden városlakó egyformán részesül. Ezáltal talán ez a legigazságosabb adónem – fogalmazta meg Unger Tamás. Az alpolgármester hozzátette, a 15.000 forintos éves adómérték havi 1.250 forint terhet ró a lakosokra. A napirend megvitatása végén az ellenzéki indítványt, mely szerint vonják vissza a kommunális adó rendelet-tervezetet 4 igen, 6 nem és 4 tartózkodás mellett elutasította a testület, ezt követően pedig Grőber Attila kérésére név szerinti szavazással döntöttek az eredeti javaslatról. A 10 Fideszes képviselő igen szavazata ellenében a 4 ellenzéki képviselő nemmel szavazott. Ugyanakkor Unger Tamás arról is szólt, hogy a testületnek ezt követően kell meghatározni azt a kedvezményrendszert, mely lehetővé teszi a méltányosságot. Ezeknek a feltételeknek a meghatározására a decemberi ülésig van ideje a városatyáknak.
 
Az ülésen egy új adónem bevezetéséről is határozott a testület: 2016 januárjától telekadót kell fizetni minden olyan beépítetlen belterületi ingatlan után, melyre egyébként a hatályos jogszabályok értelmében építési engedély adható ki. Ezzel a döntéssel nemcsak a város bevételeinek növelését érheti el a város, hanem szorgalmazhatja a meglévő telkek beépítését, ami a hozzájárulhat ahhoz, hogy a település ne a nem kívánt irányokba, kifelé terjeszkedjen. Az adó mértékét 30 Ft/m2/év összegben határozták meg a tervezetben. Grőber Attila az új adónemmel kapcsolatban azt javasolta, hogy osszák övezetekre a várost, és azok alapján határozzák meg az adó mértékét. A módosítás kidolgozásra a polgármester szünetet rendelt el az ülésen, ezt követően pedig azt a rendelet-tervezetet tárták a képviselők elé, hogy telekadóként a vállalkozások 50 Ft/m2/év összeget, a Pápa városában lévő, a rendelet hatálya alá eső ingatlanokra 30 Ft/m2/év adót vessenek ki, a csatolt településeken – így Borsosgyőrön, Kéttornyúlakon és Tapolcafőn - O Ft legyen a telekadó. A módosított javaslat elemeiről előbb egyenként szavaztak a képviselők, majd a rendelet-tervezetet összességében is megszavazták 9 igen, 3 nem és 2 tartózkodással.
 
A testületi ülést követő sajtótájékoztatón Unger Tamás kiemelte, a megszavazott helyi adók az előzetes számítások szerint pótolják a hiányzó bevételeket a város jövő évi költségvetésében és hozzájárulnak a város biztonságos működtetéséhez, mind a kötelező mind az önként vállalt feladatok vonatkozásában és lehetővé teszik azt is, hogy folytatódjanak az idén megkezdett városi beruházások. Az alpolgármester hangsúlyozta azt is, az adóból nyújtható kedvezmények rendszerét széles körben meg kell vizsgálni, ezekre várják a javaslatokat a képviselőktől, a városban működő szervezetektől és akár magánszemélyektől is. A méltányossági rendszert a december végén tartandó ülésen fogják tárgyalni, a javaslatokat e hét péntekéig lehet leadni a jegyzői titkárságon.