Jelenlegi hely

Hatósági felhívás

A kémények tisztíttatása és folyamatos ellenőrzése életeket menthet

Az Országgyűlés 2012. június 18-án elfogadta a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló 2012. évi XC. törvényt, amely 2013. január 1-jén lépett hatályba.

2013. év kezdetének egyik fontos feladata a kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység minél teljesebb körű lakossági elfogadtatásán keresztül a lakossági biztonsági szint növelése. A legfontosabb feladat a szabálytalanul, vagy engedély, illetve felülvizsgálat nélkül működő kémények és tüzeléstechnikai eszközök ellenőrzött és szabályozott keretek közé szorítása.

A jogalkotó elsődleges célja az volt, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokat ellenőrzött keretek között, a szankcionálás lehetőségét biztosítva megfelelő hatósági felügyelet alá helyezze. 

A törvény értelmében, ha az ingatlan használója a törvényben meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, a közszolgáltató 3 munkanapon belül felhívja határidő megjelölésével az ingatlan tulajdonosát a kötelezettség teljesítésére, a szabálytalan állapot megszüntetésére. A felhívás eredménytelensége esetén a közszolgáltató a tűzvédelmi hatóságot értesíti.

A tűzvédelmi hatóság, helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy az ingatlan használója a felszólításban foglalt kötelezettségét milyen módon teljesítette. Amennyiben az ingatlan használója a felszólításban foglaltakat nem teljesítette, a tűzvédelmi hatóság jogosult megtenni mindazon intézkedéseket, amelyek az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetésének elhárításához szükségesek, így különösen a közvetlen veszélyeztetést okozó tüzelő berendezés üzemeltetését megszüntetni, a berendezés és tartozékait lezárni, leplombálni, továbbá az ingatlan használójával szemben tűzvédelmi bírságot kiszabni.

A Kormány elsőfokú tűzvédelmi hatóságként a katasztrófavédelmi kirendeltséget, a másodfokú tűzvédelmi hatóságként a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot jelölte ki.

A Katasztrófavédelem hatósági jogkörében bírság kiszabására jogosult az ingatlan tulajdonossal szemben, - melynek mértéke 5 000 – 30 000 Ft-ig terjedő bírság - amennyiben élet és vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén az üzemeltetést nem függeszti fel, a szabálytalanság megszüntetésére nem intézkedik, a közszolgáltatási díjat nem fizeti be, vagy a közszolgáltatást a megadott határidőkön belül nem veszi igénybe.