Jelenlegi hely

Hajléktalanszálló korszerűsítése és bővítése Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményénél TIOP-3.4.2-11/1-2012-0088

Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 90 934 120 Ft

A kivitelezés időtartama: 2013. 06. 01. – 2014. 08. 31.

Az Arany János utcai hajléktalanszálló épülete körülbelül ötven éve épült és 1997 óta látja el mostani feladatát. Az épület nem akadálymentesített, a lakószobák zsúfoltak, a közösségi helyiségek kicsik, informatikai eszközzel nem rendelkeznek és terápiás munkára, a munkavállalók tartózkodására elkülönített helyiség nincs az épületben. Mindezen körülmények javítására nyújtott be pályázatot az ESZI, s nyert el a beruházás megvalósítására több mint kilencven millió forintot az eu-s pályázaton. A száz százalék támogatási intenzitású projekt keretében korszerűsítik és tetőtér beépítéssel bővítik a hajléktalanszállót, ez tiszta közlekedési rendszerű alaprajz kialakítását, a korábbi hozzáépítések elbontását, energetikai fejlesztést, új funkciók kialakítását és akadálymentesítést jelent, továbbá nyolc többlet férőhely létrejöttét és IT fejlesztést. Ezáltal csökken a zsúfoltság, lehetőség nyílik foglalkoztató és fejlesztő programok tartására alkalmas helyiségek és kiszolgáló helyiségek kialakítására.

A projekt lehetővé teszi a hajléktalan emberek életminőségének javítását, életviszonyaik modernizálását, a nyújtott szolgáltatások fejlesztése pedig hozzájárul a munkaerő-piaci és társadalmi integráció segítéséhez, az ellátottak társadalmi aktivitásának növeléséhez. A fejlesztés biztosítja a hajléktalanszálló munkatársainak munkakörülményeinek javítását és a szakmai képzését is.

A Támogatási Szerződés aláírását követően a közeljövőben megtörténik a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás elindítása és a projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások beszerzése. Az építkezés várhatóan ősszel indul és ezzel párhuzamosan kezdődik majd az eszközbeszerzés is. A Támogatási Szerződés szerint a projekt fizikai befejezésének időpontja 2014. augusztus 31.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ