Jelenlegi hely

Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban

Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban

Projekt azonosító száma:
TOP-5.1.2.15-VE1-2016-00004
 
Kedvezményezett neve: Pápa Város Önkormányzata
 
Elnyert támogatás összege: 900 000 000 Ft
 
Támogatási intenzitás: 100 %
 
Támogató Alap: Európai Szociális Alap
 
Projekt kezdete: 2017. június 1.
 
Projekt tervezett befejezése: 2020. július 31.
 
A projekt tartalma:
 

Pápa Város Önkormányzata 900 millió forintot nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Helyi foglalkoztatási együttműködések kidolgozására kiírt pályázati felhívásán. Az elnyert forrásból olyan megállapodások, együttműködések kialakítását, fenntartását tervezi a város, mely tovább csökkenti a munkanélküliek számát a járásban, a már dolgozók számára pedig magasabb képzettséget biztosíthat.

A Pápa székhelyű 49 településből álló Pápai Járás népessége közel 58 ezer fő, ezzel a megye legnagyobb területű foglalkoztatási körzete. Munkaerő-piaci szempontból Pápa városa és néhány település (pl. Mezőlak, Csót) tölt be meghatározó szerepet. Az elsődleges munkaerő-piacon a feldolgozóipar, a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, a kereskedelem és építőipar a domináns, de fejlődésének alapja lehet a kedvező közlekedés-földrajzi helyzetből adódó telephelyi és logisztikai potenciál, valamint a kiemelkedő turisztikai adottságok. Az elmúlt években sokat változott az elsődleges munkaerőpiac szerepe. Korábban a foglalkoztatók a létszámcsökkentés elkerülésére, meglévő létszámuk megtartására törekedtek, jelenleg - különösen az autó- és feldolgozóipari cégek – fejlesztéseik eredményeképpen nagymértékű létszámbővítést hajtanak végre. Az álláskeresők létszáma a pápai kirendeltségen évről évre csökkenő tendenciát mutat: a pályázat beadásakor (2016 júniusában) 1111 fő, 2017 júliusában már csak 874 fő. A javuló eredmények ellenére a meghatározó munkáltatók megfelelő minőségű szakmunkaerő hiányával küzdenek és több száz fő betanított munkásra is folyamatos az igény. Így nem csak a munkanélküliek számának csökkentése a cél a képzésekkel, hanem kiemelt fontosságú a jelenleg dolgozók átképzése is.

A projekt keretében széles körű helyi partnerséget kíván létrehozni az önkormányzat a járás foglalkoztatási problémáinak azonosításra és a rendelkezésre álló erőforrások mozgósítására. Az együttműködő partnerekkel közösen olyan integrált intézkedési stratégiát alakít ki, amely hozzájárul a pápai járás munkaerő-piaci bővítéséhez, célcsoportjainak képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez.

A projekt közvetlen célja helyi foglalkoztatási paktum létrehozása, annak képzési és foglalkoztatási programjának támogatása; tevékenységi körének, eredményességének, hatékonyságának növelése; továbbá a foglalkoztatás bővítése helyi szintű akciótervek megvalósításával, az álláskeresők munkához juttatása, azon belül is a gyermekellátási kapacitások humánerőforrás-igényének fejlesztése.

·A megvalósítás során az együttműködők létrehozzák a paktumszervezetet, meghatározzák szolgáltatási körét.

·Széles körű partnerséget alakítanak ki tájékoztatással, kommunikációval, rendezvényekkel, workshopokkal.

·A benyújtott pályázat szerint a munkaerő-piaci tevékenység 583 fő bevonásával valósul meg, 263 fő bér és bérköltség támogatásban részesül, 247 fő képzéseken vehet részt. Ezen felül egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásban minimum 200 fő részvétele tervezett.

A projekt egyik eredményeként a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara bevonásával létrejön a járási foglalkoztatási paktum, megalkotják a Veszprém Megyei Kormányhivatal munkaügyi politikájával összhangban álló részletes foglalkoztatási stratégiát, valamint az ennek megvalósulást támogató munkatervet és projektterveket.