Jelenlegi hely

Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán

Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán      


A projekt azonosítószáma: 
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015
Kedvezményezett: 
Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 5.)

Elnyert támogatás összege: 500 000 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Támogató alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Projekt kezdete: 2017. június 1.

Projekt tervezett befejezése: 2019. szeptember 30.

Projekt tartalma:

Pápa Város Önkormányzata 500 millió forint támogatást nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati kiírásra benyújtott pályázatával. Az elnyert összegből a biztonságosabb közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési beavatkozások valósulnak meg, a Pápa város közösségi közlekedésének komplex átalakítása, fejlesztése című korábbi KÖZOP-os projekt keretében elkészült koncepció figyelembevételével. A projekt illeszkedik az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó célkitűzéseihez.

A projekt célja, a város természeti-domborzati adottságait kihasználva megteremteni a gyalogos- és kerékpárosbarát települést a kerékpárút-hálózat bővítésével és a gyalogos-átkelőhelyek biztonságosabbá tételével. Ezzel a projekt támogatja a szén-dioxid kibocsátás mérséklését, ami hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez.

A projekt 5 beavatkozási pontot érint Pápa városában:

·Kerékpáros útvonal kialakítása a Pápa Bázisrepülőtérhez

A HAW (Nehéz légiszállító Ezred) és a NATO Légiszállítást Irányító Ügynökség Pápára településével a Pápa Bázisreptér 2008-ban ismét aktív katonai repülőtérré vált, ahol jelenleg 850 fő magyar honvéd teljesít szolgálatot, a civil munkatársak száma 30-40 fő, a külföldi dolgozók száma pedig megközelíti az 500 főt. Mind a civil, mind a honvéd állomány a személygépkocsi mellett jelentős számban kerékpárral közlekedik a munkahelyére, így a kerékpáros forgalom jelentősen megnövekedett a repülőtérhez vezető közúton, mely egyébként a reptér közúti teherforgalmát is kiszolgálja. A fejlesztési tervek a már most jelentősen megnövekedett teherforgalmat vélhetően tovább növelik. A fejlesztés a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében a 8305 számú közúttal párhuzamosan futó, az úttesttől elválasztott kerékpárút építését tűzte ki célul, mely a Vaszari úti vasúti átjárótól a kis forgalmú lakóutcákon (Gém utca, Terv utca, Rét utca, Téglagyári út) keresztül csatlakozik a városi kerékpárút-hálózathoz. Ezen a városi szakaszon az útburkolaton jelöléssel határozzák meg a kerékpárosok közlekedésének helyét. A projekt részeként kialakítják a biztonságos átvezetési pontokat, elvégzik a szükséges forgalom-technikai, infrastrukturális és zöldterület rendezési feladatokat.

·Körforgalmi csomópont kialakítása a Téglagyári út - Szent István út kereszteződésénél

A Fő tér forgalmi rendjének átalakításával, jelentős forgalomnövekedés történt a Várkert úton és a Téglagyári út mentén tervezett barnamezős beruházás további forgalomnövekedést fog eredményezni a területen. A közeledés biztonságának javítása érdekében a fejlesztés keretében körforgalom létesül a jelenleg kaotikus Szent István út – Várkert út – Téglagyári út – Győri úti csomópontban a kerékpáros forgalom átvezetésének figyelembevételével. A körforgalom létesítésével az elnyújtott, jelenleg két csomópontból álló rendszert egy biztonságtechnikailag megfelelő, körforgalmú csomóponttá alakítják. Ezzel nő a kereszteződés áteresztő képessége és javul a közlekedés biztonsága. A projektelem megvalósítása során akadálymentes gyalogos-átkelőhelyeket alakítanak ki a csomópontban és korszerűsítik a meglévő kerékpárforgalmi létesítményt: a Győri úti keskeny gyalog-kerékpárutat szabványos kerékpárrúttá alakítják, mellette pedig járdát építenek a gyalogos és kerékpáros forgalom szétválasztására.

·Gyalogos-átkelőhelyek építése

A projektelem elsősorban a városon áthaladó nagy forgalmú, fő közlekedési útvonalak (83, 832, 834) és a városi fő közlekedési csomópontok közlekedésbiztonságának javítása érdekében gyalogos-átkelőhelyek kiépítését tartalmazza. Ennek keretében gyalogos-átkelőhely épül a Batthyány utca-Sárkány utca, a Gyimóti út-Dózsa utca, az Ötödik utca-Nagyváradi utca, az Erkel utca-Munkás utca csomópontoknál, valamint Borsosgyőrön és Tapolcafőn. Az akadálymentes gyalogos-átkelőket az előírásoknak megfelelő közvilágítással látják el, kialakítják az új zebrák és a meglévő járdák közötti összeköttetést, gondoskodnak a csapadékvíz-elvezetésről és a zöldterület rendezéséről.

·Településkapuk létesítése

A település bevezető szakaszán kiépítendő forgalomlassító szigetek, úgynevezett településkapuk létesítésének célja, hogy csökkentse a szabálytalan és balesetveszélyes gyors behaladást a városon áthaladó fő közlekedési utak (832, 834) települési határain. A településkapuk létesítésének helye: Pápa-Sárvár főútvonal Sárvár felőli bevezetője (Borsosgyőr elején, a tavaknál), valamint a Veszprémvarsány-Pápa főút 83-as út felőli bevezetője (Somlai út eleje). A településkapuk a gyalogos átkelőhelyekkel hozzájárulnak a sebesség csökkenéséhez, a forgalom biztonságosabbá válásához és a zajszennyeződés mérsékléséhez is. 

·Lámpás forgalomirányítás kialakítása a Somlai utca - Bocsor utca kereszteződésében

Az elkerülő út felől a 832-es számú főút városi szakasza (Somlai út) nagy teher- és személyforgalmat lebonyolító út, melybe belefut a szintén nagy forgalmú Erkel és Bocsor utca. A 83-as felől érkező járművek a település belterületi szakaszára érkezve jellemzően túllépik a megengedett sebességet. A közlekedési csomópontban kialakítandó forgalomirányító lámpás rendszer célja a kereszteződésben a közlekedésbiztonság javítása, a gyors, szabálytalan áthaladás csökkentése, a forgalmi rend szabályozása és különösen a gyalogos közlekedés biztonságának erősítése, akadálymentessé tétele. A projektelem részeként kialakítják a megépítendő gyalogos-átkelőhely és a meglévő járda közötti összeköttetést, rendezik a zebra közvetlen környezetében a csapadékvíz-elvezetést és a zöldterületeket.

A projekt eredményeként a város nagy forgalmú utcáin biztonságosabbá, szabályozottabbá válik a közlekedés - különös tekintettel a gyalogosokra -, a kerékpárút-hálózat fejlesztésével pedig várhatóan megnő a kerékpárral közlekedők száma, ami hozzájárul a várost érő környezetszennyező hatás mérséklődéséhez.

Térkép