Jelenlegi hely

FELHÍVÁS


Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/1992. (X.13.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján évente a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor a PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM, valamint PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntető díjak adományozására.
PÁPA VÁROSÉRT Érdemérem adományozható mindazon személyeknek és közösségeknek, akik a város fejlődése, gyarapodása, hírnevének öregbítése érdekében kifejtett tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek.
 
Pápa Város Díszoklevele személynek, közösségnek, szervezetnek, intézménynek adományozható, ha a város gazdasági életében, a városfejlesztésben, a város közéletében, a tudomány, a művészetek és az irodalom, az egészségügy, oktatás, nevelés, közművelődés és egyéb területen kiemelkedő, eredményes munkát végzett.
 
Egy naptári évben legfeljebb 2 érdemérem, valamint 5 díszoklevél adományozható.
 
Az adományozásra ajánlást tehetnek:
  • Pápa Város Képviselőtestülete bizottságai, a képviselőtestület bármely tagja,
  • az önkormányzat tisztségviselői,
  • pártok, társadalmi szervezetek, egyesületek, közösségek, gazdasági szervezetek,
  • magánszemélyek
  • részönkormányzat testülete.
 
 
Az ajánlásnak tartalmaznia kell az ajánlott személy, közösség tevékenységének, működésének ismertetését, az elismerés alapját képező mű, alkotás, cselekmény leírását, bemutatását, dokumentációit, és városi, közösségi, társadalmi hasznosságának méltatását.
 
 
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az ajánlást legkésőbb 2014. január 31-ig lehet – Pápa Város Képviselőtestülete címére (Pápa, Fő u. 5.) – a polgármesterhez eljuttatni.