Jelenlegi hely

Évvégi számadás - Beszélgetés Áldozó Tamás polgármesterrel

Sok változást hozott a 2015. esztendő a város életében: személyi változások önkormányzati intézmények (JMSZK, Városgondnokság) és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (Várkertfürdő, Pápai Városfejlesztési Kft.) élén, a Lombard FC kiesése az NB I-ből, majd a csapat megszűnése, a folyamatosan megújuló Esterházy-kastély birtokbavétele, a helyi forrásokból megvalósuló beruházások összefoglalása az Eszterházy Ferenc Tervben, felszámolási eljárás a Pápai Hús Kft. ellen és új helyi adók bevezetéséről szóló döntés a legutóbbi képviselő-testületi ülésen. Az idei év értékelésére kértük Áldozó Tamás polgármestert.

 
-Időrendben, de jelentőségében is minden mást megelőz az a lakossági konzultáció sorozat, amit az év első két hónapjában tartottunk, s ahol egyes városrészenként, lakókörzetenként haladva kértük az ott lakók észrevételeit, javaslatait, hogy közösen tudjuk megtervezni az előttünk álló évek elvégzendő feladatait. Összesen közel ezren jelentek meg, hogy elmondják véleményüket; mi pedig azt ígértük, hogy saját forrásból a város évente legalább 250 millió forintot költ azokra a programokra, amik a szűken vett lakókörnyezet minőségi változását eredményezhetik: egyebek mellett járdaépítésre, közvilágítás-bővítésre, a csapadékvíz-elvezetés javítására, zöldterületek megújítására.
-Sikerült ezt a vállalást teljesíteni 2015-ben?
-Igen, sikerült. A pontos számokat később ismerjük majd meg (néhány beruházás pénzügyileg még nincs lezárva), de az ígéretünknek megfelelően sok olyan fejlesztést hajtottunk végre, amit megelőzően a konzultációk során egyeztettünk. Mindenekelőtt járdákat építettünk a Tókertben, az Alsóvárosban, a Vaszari és Téglagyári utak közötti területen, Kéttornyúlakon, a Bocsor utca környékén, összesen 14 utcában. Kiemelkedik a beruházások közül az igali parkolóépítés; a projektnek köszönhetően a lakótelep egy részén rendezett, jó minőségű környezet alakult ki, olyan, amilyenné az egész területet alakítani szeretnénk. Új orvosi rendelőt építettünk Borsosgyőrön, a gondos előkészítésnek, tervezésnek köszönhetően megoldottuk a Kis tér környéki „vizes” problémákat, új pénzautomatát helyezett el közreműködésünkkel az egyik pénzintézet a Béke téren, felújítottuk az I. világháborús emlékműveinket.
 
-Idén zárult a hétéves uniós költségvetési ciklus. Készült már arról számvetés, hogy mennyire sikerült élni az elmúlt időszakban rendelkezésre álló közösségi fejlesztési forrásokkal?
-A fejlesztések még nem zárultak le, hiszen bár az Esterházy-kastélyt már üzemeltetjük, de a projekt egyes elemei még hátra vannak; ugyanakkor például a kórház új tömbjének az építése – amit az önkormányzat 150 millió forinttal támogat - is zajlik még. Szeretnénk alapos áttekintést adni majd az összes olyan projektről, amit a város vagy a város valamelyik intézménye, gazdasági társasága hajtott végre, 2016-ban jelentkezünk majd ezzel az összegzéssel.
-November végén tartották a komplex telep-program záró rendezvényét a színházban. Milyen eredményekről tudnak beszámolni?
-Pápán nincs két külön város; nincs egy a cigányoknak és egy másik a nem cigányoknak. Nekünk egy városunk van, abban kell együtt élnünk, abban kell valamennyiünknek boldogulni. A projekt eredményeként közösségi házat alakítottunk ki és működtetünk a Rigó lakótelepen, egészségügyi, életvezetési, képzési programok sokaságát rendeztük az ott élők számára. Eredménynek tartom azt, hogy a telepen rendezett közterületek alakultak ki, de természetesen azt is, hogy a képzésekbe bevont 117 főből ma 28-an az elsődleges munkaerőpiacon találtak munkát, további 48 fő pedig a képzéseket követően közfoglalkoztatásba került. Köszönet az ügyért elkötelezett munkatársaimnak; velük együtt úgy összegeztük a projektet, hogy a változás elkezdődött.
 
-Lesz folytatása?
-Az elért eredményeket mindenképp fenntartjuk, keressük a további pályázati lehetőségeket, de a folytatás iránti elkötelezettségünket jelzi az is, hogy támogatjuk a Máltai Szeretetszolgálat tanoda programját is.
-Novemberben bejelentették: felszámolási eljárás kezdődik a Pápai Hús Kft-nél. Mi lesz a nagy múltú pápai húsiparral?
-A Pápai Hús sokkal többet jelent nekünk, mint pusztán egy gyár. A Pápai Hús kicsit maga a város is, hisz egy több, mint százéves tradíció letéteményese is a cég. Vannak olyan családok, akik generációk óta dolgoznak ott. A gyár a legutóbbi időkben is közel 900 főnek volt a munkahelye, egyben a város egyik legnagyobb adófizetője is volt. Talán március környékén hirdetheti meg először a felszámoló értékesítésre a gyár vagyonát; bízom abban, hogy tőkeerős tulajdonosra talál, olyanra, aki garantálni tudja az évek óta elmaradt fejlesztéseket is.
-Mi vezetett a felszámolásig? A közvéleményt váratlanul érte a bejelentés!
-A társasággal kapcsolatos adatokat nem lehet a nyilvánosság előtt kezelni, viszont a zárt képviselő-testületi és felügyelő bizottsági üléseken a képviselők mindig pontos képet kaptak a cégről. Ennek köszönhető az is, hogy az elmúlt években a gyár sorsának alakulása nem vált helyi politikai csatározások témájává, a képviselők – természetesen az ellenzékiek is! – felelősséggel hozták meg a döntéseiket. Köszönet ezért valamennyi képviselőtársamnak! Azóta ugyan történt a nyilvánosságban egy s más, ezt azonban külön tudom választani a megelőző hozzáállástól. Hogy mi vezetett idáig? Az országos sajtóban is emlegetett 10-11 milliárd forintból, amibe a magyar államnak a pápai cég került, az önkormányzat, mint tulajdonos csak kb. 500 millió felett rendelkezett, a többit a korábbi többségi tulajdonosok és vezetők már elköltötték. A rendelkezésünkre álló 500 millió forint ennyire volt elég: nem volt eszközünk és esélyünk a szükséges fejlesztésekre, a termelés gazdaságossá tételére. A korábbi ügyekben jelenleg is zajlik büntetőeljárás, a vezetők munkaügyi perében a veszprémi bíróságok jogszolgáltatása után a Kúria igazságszolgáltatásában bízunk.
 
-A legutóbbi ülésen új helyi adókat fogadott el a képviselő-testületi többség. Az indoklásban Ön is hivatkozott arra, hogy a Pápai Hús elmaradó befizetései nehéz helyzetbe hozzák az önkormányzatot.
-A gyár hozzávetőleg 200 millió forint adót fizetett évente, ez jövőre nagyon fog hiányozni. Ráadásul terveznünk kell azzal, hogy a korábbi vezetők üzletrészéért 150 millió forintot még fizetnünk is kell; utóbbi összeget vitatjuk, hisz álláspontunk szerint az üzletrészek adásvételekor megtévesztettek minket a cég értékével, állapotával kapcsolatban. A két összeg együttesen 350 millió forintnyi lyukat üt a jövő évi költségvetésünkön. Az újonnan bevezetett, illetve a megemelt mértékű régi adókból ennek az összegnek a pótlását reméljük.
-Leginkább a kommunális adó bevezetése vált ki ellenérzéseket. 
-Kommunális adó 2006-ig volt már a városban; országosan is az egyik leggyakoribb adónem. Egyelőre a lakásonkénti 15 ezer forintos mértékről döntöttünk, legközelebbi ülésünkön fogjuk elfogadni azokat a kedvezményeket és mentességeket, amik a méltányos közteherviselés részét képezhetik.
-Tudhatunk többet ezekről a kedvezményekről?
-Azt kértem az ülésen, hogy akinek javaslata van a kedvezményekkel kapcsolatban, az mindenképp juttassa el azokat a Városházára; egyelőre ezeket a javaslatokat nem ismerem. El tudom azonban mondani a sajátjaimat: álláspontom szerint mentesüljön az adófizetés alól az, aki lakásfenntartási támogatásban részesül (ennek jogosultsági határa az egy főre eső 71 250 Ft-os, egyedülálló esetén a 85 500 Ft-os jövedelem), illetve az, aki fogyatékossági támogatásban részesül. Utóbbi esetben a mentesség akkor is járna, ha az adózóval közös háztartásban élő személy a támogatás jogosultja.
 
-Polgármester úr! Ma még nem látszik pontosan, hogy milyen esztendőre számíthat a város 2016-ban. Ön milyennek reméli a következő évet?
-Valóban, ma még nem látjuk pontosan, hogy milyen költségvetésből gazdálkodhatunk, és nem tudjuk, melyek azok a pályázatok, amik segítségünkre lehetnek. Az azonban biztos, hogy az év elejétől megnyíló pályázati forrásokat igyekszünk kihasználni, és hogy a lakossági konzultációkon a pápaiakkal közösen megfogalmazott fejlesztései terveink megvalósítását folytatjuk a saját finanszírozású Eszterházy Ferenc Terv keretében. Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a magasabb színvonalú, hatékonyabb városüzemeltetésre, melynek első lépéseit már láthatják a városban élők. Bízom abban is, hogy a pápai húsipari tevékenység sorsa megnyugtatóan rendeződik egy tőkeerős befektető megjelenésével. És remélem, hogy a pápai lakosok számára is dolgos és eredményes esztendő következik.