Jelenlegi hely

Emlékfal a pápai helytörténészek tiszteletére

Emléktáblát avattak a pápai helytörténészek emlékére a Jókai Mór Városi Könyvtárban. 
A szép számban megjelenteket Polovitzerné Antal Mónika könyvtáros köszöntötte. 
-Az ember természetes igénye, hogy szülőhelyét, lakóhelyét, egyszóval szűkebb vagy tágabb környezetét a lehető legjobban megismerje. A helytörténet a múltról beszél, de a jelenhez szól.

A kutatások eredményeire támaszkodva igyekszik segíteni a napjainkhoz vezető útnak, s a fejlődés törvényszerűségeinek jobb megértését. Felbecsülhetetlen az a munka, amit a helytörténeti kutatók végeznek. Történelemtudományi tevékenységük során a hely történelmének múltját tanulmányozzák, a történelem helyi eseményeit a forrásanyagok alapján feltárják. A helytörténeti értékek apró felkutatása nélkül megyetörténetet, köztörténetet is nagyon nehéz lenne, vagy csak általánosságban lehetne elkészíteni. Helytörténészeink munkája eredményeként jelentős tanulmányok, szemelvények, monográfiák, összefoglaló, szintetizáló tudományos munkák jöttek és jönnek létre. Cél a helyi múlt értékeinek feltárása, őrzése és továbbadása. Műveik alapjául szolgáljanak a helyi emlékezet megőrzésének, ezáltal pedig a helyi identitás erősítésének. Az emlékfal Pápa város jeles helytörténészeinek állít emléket. Név szerint: Erdélyi Gyula, Fejes Sándor, Heitler László, Huszár János, Jelencsik Sándor, Kövy Zsolt, Dr. Mithay Sándor, Nádasdy Lajos, Németh Tibor, Rajczi Pál, Somfainé Pados Mária, Dr. H. Szabó Lajos, Szalai Antal, Dr. Tungli Gyula - mondta könyvtáros, majd hozzátette, köszönet az emlékfal avatás ötletadójának, László Szabolcsnak és megvalósítóinak, azoknak, akik felkarolták az emlékfal gondolatát, hogy ez ne csak gondolat, hanem valóság legyen. Őrizzük, védjük, ápoljuk helytörténetünket. Ajánlom figyelmükbe az előadóteremben elhelyezett tárlókat, amelyekben helytörténészeink életútját ismerhetik meg - mondta a könyvtáros. 
Áldozó Tamás polgármester köszöntőjében elmondta, a tizennégy kutató közül hármat nem ismert személyesen, de a többségükkel találkozhatott és dolgozhatott is, sőt voltak közöttük olyanok, akiket a barátjának mondhatott. 

Áldozó Tamás mondott emlékbeszédet az emlékfal avatón

-Ők mindannyian nagyon szerették ezt a várost, ezért sosem voltak restek, hogy ezért dolgozzanak. A hagyomány az, ami a magyar kultúrát megkülönbözteti minden más kultúrától. Ennek a hagyománynak a pontos ismerete szükséges ahhoz, hogy a saját kultúránkat, örökségünket meg tudjuk különbözetni minden mástól. Azért is fontos ismernünk ezt a hagyományt, mert ez jogosíthat fel bennünket arra, hogy büszkék legyünk. Azért, hogy ezt a hagyományt megismerjük sokan tettek és tesznek. Azok közül, akik az emléktáblán szerepelnek, különböző minőségű elismeréseket kaptak életük során. Volt, akit szűkebb közössége ismert el, de volt, aki megyei kitűntetést vehetett át, vagy éppen a szakma legnagyobb kitűntetésében részesült élete során. A mi feladatunk annyi, hogy tisztelegjünk előttük, s adjuk meg a lehetőséget az utódoknak, és emlékeztessük őket a munkásságukra - emelte ki a polgármester. 
Lászlóné Füredi Evelin, László Szabolcs felesége elmondta, a férje jó kapcsolatot ápolt Fejes Sándorral, s amikor ő meghalt, úgy gondolta, az utókornak is be kell mutatni az ő munkásságát. 
-Nagy öröm és büszkeség számunkra, hogy az ötletünk valóra válhatott. Köszönjük, hogy Dr. Hermann István könyvtárigazgató helyet biztosított az emlékfalnak, így mindenki megismerkedhet a helytörténészek munkásságával - mondta. 
Az emléktáblát Áldozó Tamás és Lászlóné Füredi Evelin leplezték le.