Jelenlegi hely

Elhunyt Huszár János

Életének 93. évében, 2017. május 6-án elhunyt Huszár János, városunk köztiszteletben álló, szeretett és nagyrabecsült tanáregyénisége, helytörténésze. Pedagógusi munkájával és honismereti tevékenységével soha nem múló érdemeket szerzett. Neki köszönhető a Jókai Kör újraindítása, fáradhatatlanul dolgozott a Honismereti és az Ipartörténeti Kör változatos programtervein, minden alkalmat megragadott, hogy a pápai ejtőernyősök múltját ismertesse...csupán néhány az ő nevéhez fűződő kezdeményezések közül.Huszár János 1924. június 15-én született pápai iparoscsaládban. Édesapja, Huszár Kálmán szitás és drótkerítés készítő volt. Huszár János tanítói képesítését a pápai tanítóképzőben szerezte, később Budapesten vehette át magyar-történelem szakos tanári oklevelét. Első munkahelye a református elemi iskola volt, itt találkozott későbbi felségével, Süle Rózsával. Házasságukból két gyermek született. Huszár János a Zimmermann utcai fiúiskolában tanított, majd a 60-as évektől nyugdíjazásáig szakfelügyelő, később megyei szakfelügyelő volt.

Huszár János egész életében folyamatosan kutatta Pápa és a pápai repülőtér történetét, 12 könyve és számos szakpublikációja jelent meg. Sok kitüntetést kapott munkája elismeréseként, legbüszkébb a tanári tevékenységét díjazó Apáczai-díjra és a helytörténészi munkásságáért odaítélt Bél Mátyás-díjra volt. Egyszer egy beszélgetésben arról mesélt, hogy katonaember szeretett volna lenni, de aztán az élet másként hozta. Nem bánja, mondta akkor, hisz a helytörténeten keresztül is megtalálta a kapcsolatot a honvédelemmel, s így volt teljes az élete. Mi, pápaiak pedig köszönetet mondunk neki mindazért a tudásért, ismeretért, amit kaptunk tőle az évtizedek során.

Huszár János temetése május 24-én 13 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.