Jelenlegi hely

Díszpolgári címet adományoz a város dr. Kovács Zoltánnak

Kitüntető címek adományozásáról, alapító okiratok módosításáról, TOP-os pályázatok benyújtásáról és a településszerkezeti terv módosításáról döntött februári ülésén Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testülete.

 
A tanácskozás elején a városatyák zárt ülésen hallgatták meg a Pápai Hús cégcsoporttal kapcsolatos aktuális ügyeket és zárt ülésen bírálták el a különböző kitüntetések adományozására tett javaslatokat is. Ezek eredményéről az ülést követő sajtótájékoztatón számolt be a városvezető. Mint mondta, a Pápai Hússal kapcsolatban a hitelezői gyűlésről kaptak információt a testület tagjai és a pénzügyi bizottság által lefolytatott vizsgálat eredményét ismerhették meg. A kitüntető címekre – a Pápa Város Díszoklevele kitüntetésre és a Pápa Városért Érdemérem elismerésre - január 31-ig lehetett javaslatokat benyújtani, az előbbire három ajánlás érkezett, de egyik sem szerezte meg a testület minősített többségét. Pápa Város Díszpolgára cím adományozására is érkezett javaslat a városvezetőhöz, a javaslattevők dr. Kovács Zoltánt jelölték e címre, a testület pedig 9 igen szavazattal támogatta a kitüntetés adományozását. 
-Pápa Város Képviselő-testülete minősített többsége, a jelenlévő 12 képviselő közül 9 szavazatával úgy döntött, hogy dr. Kovács Zoltán számára Pápa Város Díszpolgára címet adományozza, országgyűlési képviselői és polgármesteri munkájának elismeréseként. Dr. Kovács Zoltánnak elsőként szeretnék gratulálni itt a nyilvánosság előtt – fogalmazott Áldozó Tamás polgármester a sajtótájékoztatón.
 
A képviselők nyílt ülésen tárgyaltak a településszerkezeti tervről és a helyi építési szabályzatokról, melyek módosítása az időközben felmerült problémák kezelése és a pályázati lehetőségek kihasználása miatt vált indokolttá.
Megtárgyalták és elfogadták a Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület elmúlt években végzett tevékenységéről szóló beszámolót, határoztak dr. Pekárdi Kálmán nyugállományba vonulása miatt az 5. számú gyermek háziorvosi körzet helyettesítéssel való működtetéséről. Több önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság és intézmény alapszabályának és alapító okiratának módosítását is elfogadta a testület, ezekre jogszabályi változások miatt volt szükség. 
 
A képviselők döntöttek két Területi Operatív Program (TOP) keretében benyújtandó pályázatról. Ezek közül az egyiket A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívásra kívánja benyújtani a város. A pályázati felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves korú gyermekek óvodai elhelyezését támogatja, az önkormányzat a Vajda lakótelepen lévő bölcsőde új épületét kívánja ebből megvalósítani.
-A Vajdán lévő bölcsőde olyan szerkezeti, energetikai problémákkal küzd, melyek a felújítást nem teszik célszerűvé, ezért e helyett egy új épületet kívánunk emelni, 4 férőhely kapacitásbővítéssel. Az új bölcsőde épülete a Vajda Péter lakótelep 25-26. számú épülete mögött kap helyet, a játszótér szomszédságában – közölte a polgármester.
A pályázati konstrukcióban a megyében összesen 2,2 milliárd forint áll rendelkezésre e célra, a várható pályázatok száma hat. A férőhelyek száma szerint meghatározott építési költség alapján a város nettó 360 millió forintot nyerhet el a 100 százalék támogatási intenzitású projekt megvalósítására.
 
A másik TOP-os pályázat a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése és fejlesztése címmel jelent meg. Erre a kiírásra a Család- és Gyermekjóléti Központ valamint a Fogyatékosok Nappali Intézménye egy épületben történő elhelyezésével kíván pályázni a város, az épület pedig a volt Véradó épülete. 
-Ez az épület most nagyon elszomorító látványt nyújt a Szent Anna téren, sikeres pályázat esetén azonban energetikailag és épületszerkezetileg is megújulhat, és korszerű körülményeket biztosíthat a két intézményegység számára – tudtuk meg a városvezetőtől.
A pályázati konstrukcióban összesen 731 millió forint áll a megye rendelkezésére, a benyújtandó kérelmek várható száma hét. A támogatási kérelmet április végéig kell benyújtani, a projekt elszámolható összköltsége projektenként legfeljebb 150 millió forint lehet.