Jelenlegi hely

„Csak boldog gyermekekből lehet boldog felnőtt…” - Névadó ünnepély a Vajda Márta-iskolában

A Himnusz hangjaival kezdődött a Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, korábbi nevén a Balla Róbert téri Általános Iskola névadó, s egyben 65 éves jubileumi ünnepélye. 

A rendezvényen részt vettek Unger Tamás alpolgármester, Egyházi Andrea tankerület igazgató, Feketéné Földi Judit, a járási hivatal vezetője, Rádi Róbert kabinetvezető, Pápa Város Képviselő-testületének tagjai, a köznevelési intézmények vezetői, nyugdíjas kollégák és Vajda Márta leszármazottai. Unger Tamás alpolgármester köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy Pápa iskolaváros, amire nagyon büszke.
- A 65 év egy intézmény számára, pápai viszonylatban nem olyan sok, főleg az egyházi iskolák tekintetében. Azt hiszem azonban, hogy a 65 évet egy olyan intézményben teljesen máshogyan kell mérni, ahol sérült gyermekek oktatásával foglalkoznak. Az iskola a mai nappal egy újabb fejezetéhez érkezett, nemcsak azért, mert 65 éves, hanem azért is, mert óvodai tagozattal bővül. 
Majd az intézmény mottóját idézte, mi szerint „Mi az iskola tanárai, dolgozói minden erőnkkel, szakmai tudásunkkal arra törekszünk, hogy a tanulókat szeretetteljes légkörben, következetes és példamutató pedagógiai munkával, egyéni képességeiket figyelembe vevő speciális fejlesztéssel emberségre, erkölcsi normák szerinti életvitelre neveljük”- e gondolatok jegyében kívánt még további sok és sikeres évet.

Egyházi Andrea a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerületének igazgatójaként köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, egymásra talált egy fenntartó, egy iskola és egy név.  
- A név végzet, a név jel. Az iskola szellemének alakítása folyamán példaként szolgáljon az az emberi törekvés, ami tehetségen, szorgalmon, kemény munkán, kitartáson, emberiességen alapul és amely merész, de megvalósítható célokkal, vállalkozói szellemmel és szakmai tudással párosulva kiemelkedő sikerekhez vezet. Ilyen fiataloknak nem csak a múltban, de most is és a jövőben is nagy szüksége van egy közösségre. 
Végül egy József Attila-idézettel zárta gondolatait, s kívánt az intézmény minden tanárának, diákjának és dolgozójának jó egészséget, sok sikert, további eredményeket: „Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhánkat gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre.”

Végül Csutiné Papp Orsolya igazgató szólt az egybegyűltekhez. 
- Iskolánk 1948-as létrejöttével kialakult egy szakmai profizmusra törekvő, gyermekszerető tantestület, amely immár 65 éve kiválóan működik. Rengeteg pozitív energiát halmoztunk föl magunkban erre a napra: szeretetet, tiszteletet, hálát, bizakodást, örömöt és optimizmust. Az ünnep varázslata abban áll, hogy megkíséreljük egy pillanatra megállítani és egyben összesűríteni az időt. Ilyenkor nyílik lehetőség arra, hogy felidézzük a múlt szép emlékeit, ilyenkor gyönyörködhetünk gyermekeink tehetségében. És hogy mi is a jelentősége a névnek? A név tehát nagyon fontos, még akkor is, ha hétköznapjainkban ezt nem érezzük. Nevünk megkülönböztet másoktól. Iskolánkat is megkülönbözteti a többi intézménytől névadónk neve és személye, és mi büszkék vagyunk erre. Kötelez arra, hogy végiggondoljuk, milyen teljesítményhez kell méltónak lennünk, milyen követelmény az, amit magunk elé tűztünk azzal, hogy iskolánkat Vajda Márta nevéhez kötjük. 

A névadó ünnepség a Vajda Márta kép leleplezésével zárult, amelyet Szücs Zoltán pedagógus készített.
A megható ünnepélyen az iskola diákjai és tanárai működtek közre énekkel, verssel és egy jelenettel.