Jelenlegi hely

Beszámolók a testület előtt

Öt beszámolót is elfogadtak a város önkormányzati képviselői a pénteki munkaértekezleten, ezen túl döntöttek rendeletmódosításról, vis major pályázat benyújtásáról, együttműködési megállapodás kötéséről és a Legszebb konyhakertek programhoz való csatlakozásról.A városatyák előbb a városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendeletet módosították, az új szabályozás szerint több szolgáltatás térítési díja továbbra sem éri el az önköltség összegét, másokat az önköltség összegében állapítottak meg.
-Az önköltséget az államtól kapott finanszírozásnak és a térítési díj fizetőjének kell fedeznie. Ez nincs mindig így, ami azt jelenti, hogy a helyi szociális ellátásokat a költségvetés az adóbevételeiből nettó módon finanszírozza – magyarázta Áldozó Tamás polgármester a tanácskozást követő sajtótájékoztatón.


Térítési díjakról is döntöttek a városatyák

Az ülésen egyhangúan elfogadták a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Pápai Hivatásos Tűzoltóság beszámolóját. A beszámolók tárgyalásán jelen volt Csillag István tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető, Horváth Sándor tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok és Miskolczi Tibor tűzoltó ezredes, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese. A képviselők elismeréssel nyilatkoztak a tűzoltók munkájáról és arról, hogy olyan eszközökkel bővül gépjárműparkjuk, mely megfelel a 21. századi elvárásoknak. 


A képviselők elfogadták a helyi katasztrófavédelmi kirendeltség és tűzoltóság beszámolóját

-Örömmel vettük a tájékoztatást, mely szerint két új autóval gazdagodik a helyi katasztrófavédelmi szervezet, melyek közül az egyik egy magasból mentő, vagyis létrás autó – közölte a városvezető.
Kerecsényi Zoltán DK-s képviselő a közterületeken elhelyezett szirénák megjavításáról, dr. Péntek Árpád Fideszes képviselő pedig arról érdeklődött, hogy a téves riasztások számának csökkentésére milyen megoldási lehetőségei vannak a szervezeteknek. A válaszokból kiderült, a katasztrófavédelem megkezdte a szirénák állapotának felmérését és a rossz készülékek javítását, de a sok működésképtelen riasztó ellenére is biztosított a lakosság értesítése rendkívüli vészhelyzet esetén. A téves riasztások legtöbb esetben a tűzriasztók meghibásodása miatt következnek be, ilyen riasztások esetén hatósági eljárást kezdeményeznek, a téves riasztást leadó szervezetnek kiszámlázzák a vonulás költségét és kötelezik a berendezés felülvizsgálatára, kijavítására.


Mészáros Szabolcs elnök (balra) a Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület tevékenységéről számolt be

A testület elfogadta a Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A Mészáros Szabolcs elnökhöz intézett kérdések főként a barokk hagyományok ápolásának módjáról, a Tourinform Iroda tevékenységéről szóltak. Grőber Attila MSZP-s képviselő meglátása szerint a Tourinform Irodát a Pápai Platán Kft-be kellene integrálni és a már városba érkezett turisták kiszolgálása mellett aktívabbá tenni a potenciális látogatók megszólítását. Áldozó Tamás polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, az iroda az ellenőrző szakmai szervezettől rendszeresen kiváló minősítést kap, elsődleges feladata pedig a városba érkezett vendégek tájékoztatása, nem pedig városmarketing célú tevékenység végzése. A városvezető arról is szólt, hogy jelenleg átalakítás alatt van a hazai turisztikai szervezetrendszer, új területi felosztás szerint jönnek létre TDM szervezetek, új rendszer alapján határozzák meg a desztinációkat. 

Ugyancsak a pénteki ülésen hallgatták meg és fogadták el a Gróf Esterházy Károly Múzeum tevékenységéről szóló beszámolót, melynek kapcsán dr. Nagy-L István múzeumigazgató megjegyezte milyen pozitív változásokat hozott az intézmény életében a fenntartóváltás, vagyis, hogy a múzeum a város önkormányzatához került. A képviselők részéről felmerült egy várostörténeti kiállítás létrehozásának gondolata, mely hiánypótló tárlat lenne a városban.
-A múzeumban egy tehetséges, sokra hivatott munkatársi gárda jött össze, ez megmutatkozik tevékenységük sokszínűségében is – fogalmazott a polgármester, hozzátéve, a múzeum elhelyezésén javítani kell, ez részben a Kékfestő Múzeum rekonstrukcióját jelenti, másrészt a ferences kolostor épületének megmentését és abban a helytörténeti tárlat kialakítását, melyre egyelőre csupán koncepció készül.


Dr. Nagy-L István múzeumigazgató beszámolója a szakmai tevékenységre és a látogatói programokra is kiterjedt 

Ellenszavazat nélkül fogadta el a testület a Helyi Értéktár Bizottság előző évi munkájáról szóló beszámolót is. Az értéktárba az elmúlt időszakban is több érték nyert felvételt, így többek között Petőfi Sándor költővé érésének pápai motívumai és dokumentumai, Lőw Lipót Rabbi lelkesítő beszéde a helyi zsidó honvédekhez és Pápa (mező)város középkori oklevelei és pecsétje. A helyi bizottság több felterjesztést tett a Veszprém Megyei Értéktárhoz, ezek közül a Kékfestő Múzeum nemcsak a megyei értéktárba került be, hanem felterjesztették a Magyar Értéktárba is. Dr. Hermann István, a Helyi Értéktár Bizottság elnöke hangsúlyozta, továbbra is várják a városlakók és szervezetek javaslatait a Helyi Értéktárba.

Vegyes ügyek között döntött a képviselő-testület egy vis major pályázat benyújtásáról, mellyel a Szent István úti támfal leomlott szakaszának helyreállításához várnak anyagi segítséget, együttműködési megállapodást kötöttek a Pápai Tankerületi Központtal a gyermekétkeztetési díjak beszedéséről, döntöttek arról, hogy a város csatlakozik a Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz és elfogadták az óvodai beíratás időpontjairól szóló határozatot.
-Az óvodai beíratás május 8-11-ig tart, naponta 7-től 18 óráig, a tavaly bevezetett rend szerint, vagyis egy helyen, a Szivárvány Óvodában – tájékoztatott a városvezető.


Több képviselői kérdés és vélemény is elhangzott a beszámolók kapcsán

Az ülés napirendjei között szerepelt a JMSZK első félévi programjairól szóló tájékoztató tudomásul vétele és néhány önkormányzati telekkel kapcsolatos döntés is.