Jelenlegi hely

Belvárosi vélemények a városrész fejlesztéséről

A belváros bejárásán feljegyzett feladatok és a lakók javaslatai többségében megegyeznek – összegezte a hétfő este tartott lakossági konzultáció eredményét dr. Vörös Ibolya önkormányzati képviselő. A Városházán tartott tegnapi beszélgetésen zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel a Városháza ülésterme, ahová a belvárosban élőket hívták városrész fejlesztési ötleteik elmondására.

A konzultáció elején Áldozó Tamás polgármester ismertette a városrészi fejlesztési részprogramok összeállításának menetét, a megvalósításra tervezett forrás nagyságát és a kivitelezés időtartamát, majd bemutatta azokat a nagyobb léptékű rendezési terveket, melyek a belvárosi közterületek rendezésére készültek. Dr. Vörös Ibolya és dr. Péntek Árpád a tervezés szempontjából belvárosnak tekintett utcák fejlesztési javaslatait várta a megjelentektől, ötletekkel és kérésekkel pedig bőven jelentkeztek a konzultáción résztvevők.

A legtöbb észrevétel a járdák, utak állapotáról, a közvilágítás hiányosságairól, a zöldterületek gondozásáról és a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos gondokról szólt, de szóba került az Anna tér parkolási- és közlekedési rendjének problémája, a Batthyány utca végéről hiányzó gyalogos-átkelőhely, a megnövekedett forgalmú Gyurátz Ferenc utca jövője és a Kossuth utca teljes hosszban sétáló utcává alakítása is.

Kocsis Ferenc úgy véli, a konzultáción való részvétellel és lakóhelye problémáinak elmondásával lakótársait és a város vezetőit is segíti. Meglátása szerint nagyon fontos, hogy a városfejlesztésről döntők ismerjék az egyes településrészeken élők véleményét és javaslatait. A Major utcában élő férfi a lakótömbjükhöz tartozó belső udvar állapotán szeretne javíttatni az önkormányzattal.

Dr. Péntek Árpád önkormányzati képviselő a tanácskozás végén arról szólt, örömére szolgált, hogy ilyen sok embert érdekel lakókörnyezetének szebbé, komfortosabbá tétele. A képviselő úgy fogalmazott, a konzultáción elhangzottak visszaigazolták mindazt, amit ők maguk is megállapítottak a Városháza szakembereivel történt bejáráson.
-A járda- és útburkolati hiányosságok és a belváros mélyebben fekvő területeinek csapadékvíz problémái – ezeket jegyeztük fel mi is a felmérés során, és ezeket a megoldandó feladatokat észrevételezték leginkább az itt élők is. A csapadékvíz elvezetés gondját azonban nem lehet egy-egy utca vonatkozásában megoldani, ott egységet, rendszert kell képeznie a megoldásnak.
Dr. Vörös Ibolya hozzátette, a lakossági javaslatok, ötletek felmérése segíti a képviselők és a városvezetés munkáját is, hiszen a közösen megfogalmazott és sokakkal egyező vélemények alapján tudnak megfelelő akciótervet készíteni a következő évek beruházásaira.