Jelenlegi hely

Átadták a kapitányság felújított épületegyüttesét

Ünnepélyes keretek között adták át a Pápai Rendőrkapitányság felújított és kibővített épületegyüttesét péntek délután. A rendőrpalotának nevezett, a város arculatát meghatározó emblematikus épületet 1929-ben emelték, s mostanra jócskán ráfért a felújítás.

Mint ismeretes, az elmúlt egy évben négy beruházás eredményeképpen teljesen megújult a 130 rendőr munkahelyét jelentő rendőrpalota. Szappan Csaba rendőrkapitány érdeklődésünkre felidézte, nagyon nehéz egy év áll az állomány mögött, s ez abból fakadt, hogy az építkezés idején nehéz volt az ügyfelek rendelkezésére állni, feladataikat változatlan minőségben elvégezni, hiszen az építkezés a kapitányság teljes egészét érintette, s a rendőröknek porban, zajban, az építkezés káoszában kellett helytállniuk.

A 320 millió forint összköltségű beruházásban szerepelt egy új épület építése az kapitányság udvarán, ez 74 millió forintba került, s ennek felét Pápa Város Önkormányzata állta, másik felét az Országos Rendőr-főkapitányság finanszírozta. A meglévő épületek felújítása, a homlokzatok helyreállítása, az épület hőszigetelése, a nyílászárók cseréje 190 millió forintba került, erre egy KEOP pályázat biztosított forrást, az épületbelsők teljes felújítása, a vizesblokkok újjáépítése, az irodák burkolatainak cseréje, az épület belső festése pedig rendőrségi költségvetésből történt. Ehhez kapcsolódott még a munkák befejezése után az udvar rendbetétele, mely az 500 négyzetméteres terület térkövezését jelentette. 

Az ünnepélyes épületavatót dr. Kontrát Károly miniszterhelyettes, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Kovács István rendőr vezérőrnagy, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes, dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, államtitkár, dr. Áldozót Tamás polgármester, dr. Töreki Sándor, rendőr dandártábornok, Veszprém megye rendőr-főkapitánya, a kapitányság illetékességi területének településvezetői, a pápai rendőrség személyi állománya, a kivitelezésben résztvevő cégek képviselői és meghívott vendégek jelenlétében tartották. Szappan Csaba köszöntőjében a felújítási munkálatok indokoltságáról, a leromlott épületekről, a szűkös helyről beszélt, s arról, hogy a beruházás eredményeképpen mennyivel komfortosabb körülmények állnak most rendelkezésükre. Az alezredes köszönetet mondott a döntéshozóknak, akik segítették a források megteremtését, a város önkormányzatának, mely 37 millió forinttal járult hozzá az új épület költségeihez és a kivitelezőknek, akik a munkákat elvégezték. Megköszönte rendőreinek, hogy elviselték a felújítással járó kellemetlenségeket és még színvonalasabb munkára bíztatta őket a város és a járás lakossága érdekében.

Dr. Áldozó Tamás beszédében azt emelte ki, az állam és az önkormányzat önmagáról állít ki bizonyítványt azzal, hogy milyen működési feltételeket, milyen infrastruktúrát képes biztosítani a különböző feladatok ellátásához. Pápa városa sokat lépett előre az elmúlt időszakban: jelentősen javultak a közigazgatási munka feltételei, új épület szolgálja az egészségügyi ellátást, óriásit lépett előre a bázisrepülőtéren a katonai infrastruktúra. 
-A rendőrpalota Pápán mindig is emblematikus épületnek, nem túlzás, ha azt mondjuk, városképet meghatározó épületnek számított. Megújulását üdvözöljük, arra pedig, hogy a város kötelezettségvállalásával a bővítésének részesei lehettünk, képviselőtársaimmal együtt valamennyien büszkék vagyunk. Az évente megtárgyalt rendőrségi beszámolókból ismerjük a pápai kapitányságon folyó rendőri munka színvonalát, tudjuk, hogy a pápai kapitányság országos összevetésben évek óta őrzi elismerésre méltó pozícióit. Az itteni munka alapján a pápaiak már régen rászolgáltak arra, hogy minőségileg jobb körülmények között szolgálják a várost és a kistérséget; örülünk annak, hogy a jövőre nézve ezek a jobb körülmények immár valósággá váltak. Gratulálunk mindazoknak, akiknek a jó döntésére, munkájára, elkötelezettségére és kitartására volt szükség, hogy eljussunk a mai ünnepélyes birtokbavételhez. Jó helyre került az állam, és jó helyre került a város pénze is – fogalmazott, majd köszönetet mondott a határon szolgáló rendőröknek és az itthon maradottaknak, akik a csökkentett létszám ellenére is ellátják feladataikat.
-Higgyék el, hogy az elmúlt hónapok áldozatvállalása sokszorosan megtérült: a rendőrök elfogadottsága, a rendőrök megbecsülése olyan helyre került, ahova csak valóságos teljesítménnyel lehet eljutni. Őrizzék ezt a pozíciót, s ebben legyen segítségükre a megújult és kibővült épület, a minőségi munkakörülmények és az a bizalom, amivel a város közvéleménye Önökre tekint!

Az épületavatón dr. Kontrát Károly miniszterhelyettes, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára adta át a kapitányság jelképes kulcsát Szappan Csaba rendőr alezredesnek. A politikus köszöntőjében azokról az előrelépésekről szólt, melyek a rendőrség megerősítését, megbecsülését szolgálják. Megemlítette a létszámbővítést, a törvények szigorítását, a rendőrségi gépjárműpark megújítását, a 112-es segélyhívó rendszer kialakítását és az új szolgálati törvényt, mely új előmeneteli- és illetményrendszert tartalmaz. Mindezek a változások már látszanak a rendőrség munkájának eredményességében, hiszen a bűncselekmények száma csökkent az elmúlt években – tette hozzá. A pápai kapitányság felújításával kapcsolatban elismeréssel szólt arról az összefogásról, aminek eredményeként megújulhatott a rendőrpalota.
-Ez a beruházás állami, önkormányzati és uniós forrásból valósulhatott meg, összefogott a rendőrség, a helyi rendőrkapitányság, a Belügyminisztérium, az önkormányzat és a kormány. Azt kérem a rendőrség személyi állományától, hogy ezt a csodálatos épületet valamennyiünk érdekében használják egészséggel, védjék, becsüljék meg munkájuk során, hiszen ez is hozzásegít bennünket ahhoz, hogy a jövőben még jobb eredményeket tudjunk elérni.

Az ünnepség folytatásában a történelmi egyházak képviselői áldották meg az épületegyüttest, majd a nemzeti színű szalag átvágását követően a jelenlévők megtekintették a felújított és újonnan épült tereket. Szappan Csaba rendőrkapitány úgy véli, nem mindegy, hogy milyen környezetben, milyen körülmények között végzik munkájukat az emberek. A rendezett környezet pozitívan hat a munkavégzésre és bízik abban, hogy az új körülmények még hatékonyabbá teszik az állomány munkáját. A pápai rendőrök büszkék lehetnek a megújult épületekre – fogalmazott.