Jelenlegi hely

15 éves a német nemzetiségi oktatás a Munkácsy-iskolában

15 éves a Munkácsy Mihály Általános Iskola német nemzetiségi képzése, amiről pénteken emlékezett meg a tanintézmény ünnepi rendezvény keretében. Az ünnepi programokat követően a gyerekek számára sváb hagyományőrző foglalkozásokat szerveztek. A jubileumi esemény díszvendége Josef Michaelis, villányi költő, író. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével a megyei és több helyi német nemzetiségi önkormányzati vezető, iskolaigazgató, Pápa város önkormányzatának képviselője.

Külön színfoltot jelentett a Munkácsy-iskola bélyeggyűjtő szakkörének húsz éves működésének megünneplése is.
Az iskola aulájában megjelenteket Megyeriné Borsó Éva igazgatónő köszöntötte. Beszédében visszaemlékezett arra a 2000. év tavaszán hozott önkormányzati határozatra, amely útjára indította Pápán a német nemzetiségi oktatást, ugyanazon esztendő őszén el is kezdődött a tanítás a tókerti iskolában. Az előterjesztést dr. Hauber Károly nyújtotta be, mint a helyi német nemzetiségi önkormányzat elnöke, a határozat elfogadását dr. Kovács Zoltán polgármester is támogatta.

- A német nemzetiségi nyelvoktató képzés 32 kicsi elsős tanulóval, Kiss Józsefné tanítónő szárnyai alatt, Gőgösné Bakos Adél, illetve Szücs Judit némettanárok irányításával vette kezdetét. E képzési forma nem csak a német nyelv tanításáról szól, kiemelten szerepel benne a magyarországi svábok története, hagyományai, zenéje, irodalma – emlékezett vissza az igazgatónő a 15 évvel ezelőtti indulásra.
A 15 év alatt 225 tanuló végzett német nemzetiségi osztályban és megszámlálhatatlanul sok nemzetiségi programot sikerült megvalósítani. Ilyenek voltak, a teljesség igénye nélkül: részvétel a városlődi kultúrfesztiválokon, szereplés a nemzetiségi napokon, adventi hangversenyeken, kirándulások német nyelvterületre, nemzetiségi táborozások, szépkiejtési versenyek, ágacska témahetek. Megyeriné Borsó Éva megemlítette, hogy sok diákjuk már a kilencedik évfolyamon sikeres C típusú nyelvvizsgát tesz, a képzésre túljelentkezés van és a gimnáziumok visszajelzései is azt bizonyítják, hogy a Munkácsy-iskolában sikeres a német nemzetiségi oktatás.

Az ünnepi programot emelte az iskola tanulóinak különböző hagyományőrző előadása, kiosztásra kerültek a fordítói és rajzpályázat díjai is. A díjakat Josef Michaelis költő adta át, akinek az egyik versét kellett magyarra fordítaniuk a diákoknak. A villányi költő a díjak átadása után a tanulóknak a magyarországi svábok kitelepítéséről, meghurcolásáról tartott, személyes élményekkel is megtűzdelt érdekfeszítő előadást. A nyolcadikosok a hagyományoknak megfelelően átadták az édességcsomag „schultéteket” az elsősök számára. Az ünnepség után a diákok hagyományőrző foglalkozásokon, illetve délután szépkiejtési versenyen vettek részt. Gőgösné Bakos Adél, az ünnepség főszervezője érdeklődésünkre elmondta, hogy a szépkiejtési versenyt hagyományosan tavasszal szokták megszervezni, de a jubileumi ünnepségre való tekintettel most került megrendezésre, amelyre idén is szép számban jelentkeztek pápai és Pápa környéki általános iskolákból és középiskolákból diákok.

Az ünnepséget egybe kötötték az iskolában működő bélyeggyűjtő szakkör fennállásának húsz éves évfordulójának ünnepi kiállításával is, amely alkalomból Somogyi Zoltán, a szakkör vezetője emlékezett meg az eltelt évtizedekről. A Munkácsy-iskolában 1995-ben alakult bélyeggyűjtő kör, abban az időszakban sorra szűntek meg az iskolákban a hasonló csoportok. 16 bélyegkedvelő tanulóval kezdte meg tevékenységét a kör, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy segítség a „színes papírdarabkákkal” az ismeretek bővítését, serkentse a diákokat a kutató, gyűjtő, rendszerező munkára. A városban már csak a Munkácsy-iskolában működik bélyeggyűjtő szakkör, amelyet már megyei, illetve országos szinten is elismertek különböző vetélkedőkön elért eredményei alapján. Több alkalommal nyertek első helyezést, sőt tavaly Debrecenben a szakkör két csoportja elhozta az első és második helyezést is. Az évek során rengeteg díjjal gazdagodtak, továbbá a város címerét ábrázoló bélyegmozaikkal és a bélyeges Rubik-kockával szintén öregbítették az iskola hírnevét, hiszen ezek az alkotások az ország több városában is kiállításra kerültek. A jubileumi alkalomra a szakkör emlékborítékot és emlékbélyegzést készített.

A pénteki ünnepséghez szervesen kapcsolódott a szombati nemzetiségi nap is, amelynek szintén a Munkácsy Mihály Általános Iskola aulája adott helyett. A megjelenteket Pillerné Fódi Ilona, a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte. Felléptek a Vajda-óvoda nemzetiségi csoportjának kicsinyei, a Munkácsy-iskola nemzetiségi osztályai, zenekara, valamint furulyacsoportja, verset Csizmadia Mátyás szavalt. Folklór műsorral léptek fel a gannai, valamint a herendi sváb hagyományőrző csoportok.