Jelenlegi hely

projekt

K-36-09-00067H Pápa város illegális hulladéklerakó helyeinek felszámolása, az ismételt környezetszennyezés megelőzésére tett intézkedések

2009-es évben a Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium Pápa Város Önkormányzatát a összesen 2.539.200,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette ”Pápa város illegális hulladéklerakó helyeinek felszámolása, az ismételt környezetszennyezés megelőzésére tett intézkedések" c.,K-36-09-00067H azonosító számú pályázati programját.

HU-0080/NA/2006-2-ÖP A pápai Esterházy-kastély rekonstrukciója

Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.)
A projekt összköltsége: 232.245.475 Ft
A támogatás összege: 184.564.325 Ft

Támogatta Izland, Lichtenstein és Norvégia az EGT Finanszírozási Mechanizmuson keresztül.

Közreműködő szervezet:  
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Norvég/EGT és Svájci Programok Igazgatósága
1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001 Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja

Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.)
A projekt bruttó bekerülési költsége: 1.909.302.000 Ft
Az igényelt támogatás összege: 1.392.310.000 Ft
A projekthez biztosított saját forrás: 516.992.000 Ft
A támogatási intenzitás mértéke: 72,9 % 

A Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja című, Európai Uniós támogatással megvalósuló projekt Támogatási Szerződését 2010. október 25-én írták alá. A pályázatot 2008-ban nyújtotta be az önkormányzat a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz, az első körös elbírálás 2009. január 13-án történt meg. A második fordulós pályázatról 2010 szeptemberében döntött jóváhagyólag a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője, ezt követően történt meg a Támogatási Szerződés aláírása.

KDOP-5.1.1/2/2F/2f-2009-0006 Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.)
A projekt összköltsége: 519.989.000 Ft
Támogatás: 462.531.000 Ft
Saját forrás: 57.458.000 Ft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Közreműködő Szervezet: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet)

KDOP-4.2.2-09-2009-0001 A pápai kerékpárút-hálózat fejlesztése

Több mint 2500 m-rel bővül a pápai kerékpárút-hálózat annak a sikeres pályázatnak köszönhetően, melyet Pápa Város Önkormányzata nyújtott be múlt évben a Közép Dunántúli Operatív Program vonatkozó kiírására. A jövő év tavaszáig tartó projekt célja a veszélyes útszakaszok biztonságosabbá tétele a kerékpárosok számára, a kerékpárral közlekedők számának növelése és ezáltal a környezettudatosabb életmód elősegítése, a környezetszennyezés csökkentése.

KDOP-4.2.1/B-09-2009-0013 Tókert utca, Szabadság utca, Gróf út fejlesztése

Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.)
A projekt összköltsége: 244.536.256 Ft
Támogatás: 171.150.925 Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Közreműködő Szervezet: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet)

KDOP-5.2.2/B-2f-2009-0006 Pápa Bóbita Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése

Pápa városban 3 önkormányzati fenntartású bölcsőde működik. A Fenyveserdő Bölcsőde 70, a Napsugár Bölcsőde 60, a Bóbita Bölcsőde 30 férőhelyen látja el a feladatait. Mindhárom intézmény kapacitáshiánnyal küszködik és jellemző a túljelentkezés magas aránya.

Az ellátás biztosítása és a férőhelyek bővítése érdekében 2008 júniusában Pápa Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Bóbita Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztésére a KDOP-hoz.

KDOP-2008-5.2.2/A-2008-0004 A szociális alapszolgáltatás ellátását biztosító intézményi környezet fejlesztése Pápán

Közép-dunántúli Regionális Operatív Program keretében 2008. júliusában került benyújtásra a Barát u. 11. szám alatt lévő - jelenleg funkcióját vesztett - ingatlan fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésére vonatkozó pályázat. A nyertes pályázatot követően Pápa Város Önkormányzata a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. támogatási szerződést kötött.

A pályázathoz az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 46.757.629,-Ft
A projekt elszámolható költsége: 51.952.000,-Ft.

TÁMOP-3.1.4. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben

Pápa Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2008. decemberében az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez, mely pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 58 322 818 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt 2009. márciusában.

A projekt célja volt a kompetencia alapú oktatás bevezetése, valamint az egyenlő hozzáférés megteremtése Pápán.

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.

ÁROP-1.A.2/A-2008-0050 A pápai polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében került benyújtásra A pápai polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése c. pályázat (azonosító: ÁROP-1.A.2/A-2008-0050).
A pályázathoz az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 19.962.160 Ft 
A pályázat megvalósításához Pápa Város Önkormányzata 1.735.840 Ft saját forrást biztosít, ekként a projekt összköltsége: 21.698.000 Ft 
 A projekt megvalósításának kezdete: 2009. március 19. 
A projekt megvalósításának vége: 2010. június 30.

Oldalak

Feliratkozás projekt csatornájára