Jelenlegi hely

KDOP

KDOP-4.1.1/E-10-2010-0014 Pápa, Somlai u. – Munkás u. közötti városrész csapadékvíz elvezetése


Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.)

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 100.000.000 Ft

A kivitelezés kezdetének és befejezésének időpontja: 2012. május 15. – 2012. július 31.

KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001 Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja

Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.)
A projekt bruttó bekerülési költsége: 1.909.302.000 Ft
Az igényelt támogatás összege: 1.392.310.000 Ft
A projekthez biztosított saját forrás: 516.992.000 Ft
A támogatási intenzitás mértéke: 72,9 % 

A Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja című, Európai Uniós támogatással megvalósuló projekt Támogatási Szerződését 2010. október 25-én írták alá. A pályázatot 2008-ban nyújtotta be az önkormányzat a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz, az első körös elbírálás 2009. január 13-án történt meg. A második fordulós pályázatról 2010 szeptemberében döntött jóváhagyólag a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője, ezt követően történt meg a Támogatási Szerződés aláírása.

KDOP-5.1.1/2/2F/2f-2009-0006 Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.)
A projekt összköltsége: 519.989.000 Ft
Támogatás: 462.531.000 Ft
Saját forrás: 57.458.000 Ft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Közreműködő Szervezet: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet)

KDOP-4.2.2-09-2009-0001 A pápai kerékpárút-hálózat fejlesztése

Több mint 2500 m-rel bővül a pápai kerékpárút-hálózat annak a sikeres pályázatnak köszönhetően, melyet Pápa Város Önkormányzata nyújtott be múlt évben a Közép Dunántúli Operatív Program vonatkozó kiírására. A jövő év tavaszáig tartó projekt célja a veszélyes útszakaszok biztonságosabbá tétele a kerékpárosok számára, a kerékpárral közlekedők számának növelése és ezáltal a környezettudatosabb életmód elősegítése, a környezetszennyezés csökkentése.

KDOP-4.2.1/B-09-2009-0013 Tókert utca, Szabadság utca, Gróf út fejlesztése

Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.)
A projekt összköltsége: 244.536.256 Ft
Támogatás: 171.150.925 Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Közreműködő Szervezet: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet)

KDOP-5.2.2/B-2f-2009-0006 Pápa Bóbita Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése

Pápa városban 3 önkormányzati fenntartású bölcsőde működik. A Fenyveserdő Bölcsőde 70, a Napsugár Bölcsőde 60, a Bóbita Bölcsőde 30 férőhelyen látja el a feladatait. Mindhárom intézmény kapacitáshiánnyal küszködik és jellemző a túljelentkezés magas aránya.

Az ellátás biztosítása és a férőhelyek bővítése érdekében 2008 júniusában Pápa Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Bóbita Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztésére a KDOP-hoz.

KDOP-2008-5.2.2/A-2008-0004 A szociális alapszolgáltatás ellátását biztosító intézményi környezet fejlesztése Pápán

Közép-dunántúli Regionális Operatív Program keretében 2008. júliusában került benyújtásra a Barát u. 11. szám alatt lévő - jelenleg funkcióját vesztett - ingatlan fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésére vonatkozó pályázat. A nyertes pályázatot követően Pápa Város Önkormányzata a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. támogatási szerződést kötött.

A pályázathoz az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 46.757.629,-Ft
A projekt elszámolható költsége: 51.952.000,-Ft.

KDOP-4.2.2-2007-0001 Pápa, Ady sétány II. ütem és Gróf út I. ütem kerékpárút - gyalogút építése


Projekt helyrajzi száma: 167, 170, 962/1, 6411 6413/4
Igényelt támogatás: 42 690 484,-Ft
Projekt összköltség: 53 363 105,-Ft
Pályázat benyújtás dátuma: 2007.11.08

KDOP-4.2.1/B-2007-0006 Pápa, Ötödik u. útfejlesztése I. ütem


Projekt helyrajzi száma: 571, 670, 803, 1046, 1117
Igényelt támogatás: 23 300 000,-Ft
Projekt összköltség: 33 300 064,-Ft
Pályázat benyújtás dátuma: 2007.08.24

Feliratkozás KDOP csatornájára