Koronavírussal kapcsolatos aktuális tájékoztatás

Európai Uniós pályázatok

Városrészi fejlesztési részprogramok

Tájékoztatás

TISZTELT ÜGYFELEINK!


FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY 2019. MÁRCIUS 12-TŐL A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐ U. 5. ÉS 12. SZ. ALATTI HELYISÉGEIBE CSAK BELÉPTETŐ KÁRTYÁVAL LEHET BELÉPNI.
BELÉPTETŐ KÁRTYÁT MINDKÉT ÉPÜLET ESETÉBEN A POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁPA, FŐ U. 5. SZ. ALATTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN LEHET KÉRNI.


MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.

Zöld város I. ütem


Az alábbiakban bemutatjuk a "Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében" c. TOP-projektünk, közkeletű nevén a Zöld város I.- projekt tervezése során eddig keletkezett terveket, műszaki leírásokat. 

Közlemény

Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága ezúton is értesíti a városi piacon árusítókat és vásárlókat, hogy 2018.07.13. naptól kezdődően péntekenként 7.30-9.30 óra között gombaszakértő áll rendelkezésükre, egyúttal felhívja a gombát árusítani szándékozók figyelmét, hogy a piacon kizárólag gombaszakértő által bevizsgált gomba árusítható.

Adótartozók listája

Pápa Város Önkormányzatának Adóhatósága által nyilvántartott nagy összegű tartozással rendelkező adózók aktuális listája.

Értesítés

Adótartozók listája

Paktum vállalkozói díj

Díjazzuk a járás munkáltatóit! Pályázzon Ön is – cégmérettől és típustól függetlenül – az alábbi kategóriákban, 2019. december 20-ig:

 • Az Év Társadalom Iránt Elkötelezett Vállalkozása
 • Az Év Esélyegyenlőség Iránt Elkötelezett Vállalkozása
 • Az Év Együttműködő Vállalkozása
   

Az Év Társadalom Iránt Elkötelezett Vállalkozása- Pályázati jelentkezési lap

Az Év Együttműködő Vállalkozása- Pályázati jelentkezési lap

Vállalkozói díj- Pályázati szabályzat

Pályázati felhívás- Vállalkozói díj

Az Év Esélyegyenlőség Iránt Elkötelezett Vállalkozása- Pályázati jelentkezési lap

Vállalkozói fórum a Pápa Járási Paktumiroda szervezésében a Városháza üléstermében

A Pápa Járási Paktumiroda vállalkozói fórumot szervez a Városháza üléstermében az alábbi témakörökben.

Munkáltatói kedvezmények és kötelezettségek kisgyermekes anyák, megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatása esetén

Üzlettámogató hitelek gyorsan, egyszerűen

K&H Lízing finanszírozás - a célnak megfelelő legjobb megoldás

Adóügyi tájékoztató

Tisztelt Adózók!

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján adózóink részére megküldtük az egyenlegértesítőt. A magánszemélyek részére postai úton, társas vállalkozó és egyéni vállalkozó adózóink részére elektronikus úton juttattuk el az értesítőket.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a gazdálkodó szervezetek (társas és egyéni vállalkozások) kizárólag elektronikus úton intézhetik ügyeiket. 
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 36. §-a szabályozza a kapcsolattartás általános szabályait. Az Air. 36. § (6) bekezdése alapján, mely 2019. január 1-jétől lépett hatályba az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti jogi képviselővel, ha az nem az egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el.
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos információk megtalálhatók honlapunkon: https://www.papa.hu/, valamint erről a felületről elérhető az önkormányzati hivatali portál is: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.
Az egyenlegértesítő adónemenként tartalmazza az adószámla egyenlegét, a 2019. 08. 21-i állapot szerint a fennálló tartozást, a túlfizetést és a II. félévben fizetendő adót.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019. II. félévi helyi adók és a gépjárműadó fizetési határideje: 2019. szeptember 16.
Ezen dátumig késedelmi pótlék felszámítása nélkül lehet befizetni az adókat. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától a fizetendő adó összege után késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról történő utalással kell teljesítenie, míg más adózónak belföldi fizetési számlájukról átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) kell teljesítenie.

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy az egyenlegértesítők nem a korábbi években használt, megszokott számlalevél formátumban készültek, ezért fokozottan figyeljenek a befizetésekre. 

A vállalkozók részére nem postáztunk csekket, amennyiben az adózó nem kötelezett számlanyitásra és készpénzátutalási megbízással szeretné adófizetési kötelezettségét teljesíteni, azt a Pápai Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoportjánál igényelt postai csekken teheti meg.

Amennyiben az értesítőben jelzett adóját időközben megfizette, úgy a befizetett összeggel csökken a tartozása.
A számlán mutatkozó túlfizetést az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 74. § (1)-(2) bekezdése alapján az Adóügyi Csoporthoz benyújtott kérelemre utaljuk vissza.
Amennyiben a befizetést nem a megfelelő számlára teljesítette, az összeg átutalásáról kérelemmel rendelkezhet.
Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban készséggel állnak rendelkezésre a Pápai Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoportjának munkatársai:

 • személyesen ügyfélfogadási időben: kedden 8-12 óráig, szerdán 8-12 és 13-17 óráig, pénteken 8-12 óráig 
 • telefonon: 
  • magánszemély kommunális adója: 89/515-065, 
  • talajterhelési díj, idegenforgalmi adó: 89/515-061,
  • építményadó, telekadó: 89/515-054, 
  • gépjárműadó, helyi iparűzési adó: 89/515-080, 
  • késedelmi pótlék, bírság: 89/515-038 elérhetőségeken

Felhívás adománygyűjtésre

Felhívás adománygyűjtésre - Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány

Gallyazási értesítő

A Bakonyi Fakitermelő Bt. kérésének megfelelően tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy a társaság az E.ON Áramhálózati Zrt. megbízásából élet- és vagyonvédelmi okok miatt gallyazási és nyiladéktisztítási munkálatokat végez el Pápa város közigazgatási területén.

A társaság a gallyazási munkálatokat kis- és középfeszültségű hálózatokon, a Villamos Energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124.§, 133.§, 137.§ által meghatározottak szerint, és a villamosmű biztonsági övezetről rendelkező 2/2013.(I.22.) NGM rendelet alapján végzi.

A gallyazási munkálatok közérdekű munkálatok, a munka megkezdése élet- és vagyonvédelmi okokból történik, így a munkálatokat 2018. október 23-tól megkezdik.

Észrevételeikkel kérjük, forduljanak az E.ON Áramhálózati Zrt. területileg illetékes területgazdájához, illetve a Bakonyi Fakitermelő Bt-hez a 06-30-990-6376-es és 70-908-6301-es telefonszámokon (levelezési cím: Bakonyi Fakitermelő Bt. 8439 Sikátor, Ady E. u. 2 sz., e-mail cím: info@bakonyifa.com).


Bakonyi Fakitermelő Bt.
megkeresése alapján:

Pápai Polgármesteri Hivatal

Gelencsér Róbert ezüstérmet nyert a téli világjátékokon

Január 7-12. között a svájci Anzeré-ben tizedik alkalommal rendezték meg a szervátültetettek téli világjátékát, melyen a kilencfős magyar delegációban Gelencsér Róbert is helyet kapott. A pápai versenyző legjobb eredményét két kilométeres hófutásban érte el, ahol második lett.

Jókai emlékév lesz a 2018-as esztendő

Idei utolsó munkaértekezletét tartotta ma Pápa Város Képviselő-testülete, melyen Áldozó Tamás polgármester tájékoztatta képviselőtársait a TOP második körében eddig nyertes pályázatokról és az EFOP-os pályázatok kihirdetett eredményeiről, valamint arról, hogy az önkormányzatok rendkívüli támogatásánál igényelt összeg nagyobb részét elnyerte a város, így 35 millió forinthoz ju

Felhívás, téli biztonság

téli biztonság

Eddig tíz nyertes pályázat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban

Újabb nyertes pályázatról érkezett meg a hivatalos értesítés az önkormányzathoz – jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Áldozó Tamás polgármester. Mint ismeretes, a város az első körben 14 pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Program kiírásaira, ebből egyet visszavontak, kettőt elutasítottak, tízről már tudni, hogy sikeres volt, egynek pedig még várják a kihirdetését. 

Oldalak

Pápa Város Honlapja hírlevél

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Feliratkozás Pápa Város Honlapja hírlevél hírcsatornája csatornájára
Feliratkozás Pápa Város Honlapja RSS csatornájára