Európai Uniós pályázatok

Városrészi fejlesztési részprogramok

Polgármesteri közlemény a talpolcafői Téglaipari Kft. területén elhelyezett hulladékkal kapcsolatos sajtótájékoztatóra reagálva


A talpolcafői Téglaipari Kft. területén elhelyezett hulladékkal kapcsolatos sajtótájékoztatóra reagálva dr. Áldozó Tamás polgármester az alábbi közleményt teszi:

Tájékoztatás

TISZTELT ÜGYFELEINK!


FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY 2019. MÁRCIUS 12-TŐL A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐ U. 5. ÉS 12. SZ. ALATTI HELYISÉGEIBE CSAK BELÉPTETŐ KÁRTYÁVAL LEHET BELÉPNI.
BELÉPTETŐ KÁRTYÁT MINDKÉT ÉPÜLET ESETÉBEN A POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁPA, FŐ U. 5. SZ. ALATTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN LEHET KÉRNI.


MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.

Módosították a kutak engedélyezését rendező jogszabályt

Módosították a kutak engedélyezését előíró jogszabályt

 

Az Országgyűlés módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt. A módosítás értelmében a türelmi idő 2020. december 31-ig tart. Eddig mentesül a bejelentő a hátrányos jogkövetkezményektől.

A jogszabály rész hatályos szövege:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019 - Határidő módosítás

BURSA BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS!

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pályázatkezelő döntésének értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázati beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került.

Tájékoztatás meglévő kutak fennmaradási engedélyezési eljárásáról

Tájékoztatás meglévő kutak fennmaradási engedélyezési eljárásáról

 

A megnövekedett érdeklődésre tekintettel Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző az alábbiakban tájékoztatja a lakosságot a meglévő kutak fennmaradási engedélyezési eljárásáról.

 

Jogszabály értelmében a kút létesítése, üzemeltetése, fennmaradása és megszüntetése engedélyköteles tevékenység. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdés a)-b) pontja alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

 

Zöld város I. ütem


Az alábbiakban bemutatjuk a "Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében" c. TOP-projektünk, közkeletű nevén a Zöld város I.- projekt tervezése során eddig keletkezett terveket, műszaki leírásokat. 

Közlemény

Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága ezúton is értesíti a városi piacon árusítókat és vásárlókat, hogy 2018.07.13. naptól kezdődően péntekenként 7.30-9.30 óra között gombaszakértő áll rendelkezésükre, egyúttal felhívja a gombát árusítani szándékozók figyelmét, hogy a piacon kizárólag gombaszakértő által bevizsgált gomba árusítható.

Adótartozók listája

Pápa Város Önkormányzatának Adóhatósága által nyilvántartott nagy összegű tartozással rendelkező adózók aktuális listája.

Értesítés

Adótartozók listája

Vállalkozói fórum a Pápa Járási Paktumiroda szervezésében a Városháza üléstermében

A Pápa Járási Paktumiroda vállalkozói fórumot szervez a Városháza üléstermében az alábbi témakörökben.

Munkáltatói kedvezmények és kötelezettségek kisgyermekes anyák, megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatása esetén

Üzlettámogató hitelek gyorsan, egyszerűen

K&H Lízing finanszírozás - a célnak megfelelő legjobb megoldás

Adóügyi tájékoztató

Tisztelt Adózók!

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján adózóink részére megküldtük az egyenlegértesítőt. A magánszemélyek részére postai úton, társas vállalkozó és egyéni vállalkozó adózóink részére elektronikus úton juttattuk el az értesítőket.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a gazdálkodó szervezetek (társas és egyéni vállalkozások) kizárólag elektronikus úton intézhetik ügyeiket. 
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 36. §-a szabályozza a kapcsolattartás általános szabályait. Az Air. 36. § (6) bekezdése alapján, mely 2019. január 1-jétől lépett hatályba az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti jogi képviselővel, ha az nem az egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el.
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos információk megtalálhatók honlapunkon: https://www.papa.hu/, valamint erről a felületről elérhető az önkormányzati hivatali portál is: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.
Az egyenlegértesítő adónemenként tartalmazza az adószámla egyenlegét, a 2019. 08. 21-i állapot szerint a fennálló tartozást, a túlfizetést és a II. félévben fizetendő adót.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019. II. félévi helyi adók és a gépjárműadó fizetési határideje: 2019. szeptember 16.
Ezen dátumig késedelmi pótlék felszámítása nélkül lehet befizetni az adókat. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától a fizetendő adó összege után késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról történő utalással kell teljesítenie, míg más adózónak belföldi fizetési számlájukról átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) kell teljesítenie.

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy az egyenlegértesítők nem a korábbi években használt, megszokott számlalevél formátumban készültek, ezért fokozottan figyeljenek a befizetésekre. 

A vállalkozók részére nem postáztunk csekket, amennyiben az adózó nem kötelezett számlanyitásra és készpénzátutalási megbízással szeretné adófizetési kötelezettségét teljesíteni, azt a Pápai Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoportjánál igényelt postai csekken teheti meg.

Amennyiben az értesítőben jelzett adóját időközben megfizette, úgy a befizetett összeggel csökken a tartozása.
A számlán mutatkozó túlfizetést az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 74. § (1)-(2) bekezdése alapján az Adóügyi Csoporthoz benyújtott kérelemre utaljuk vissza.
Amennyiben a befizetést nem a megfelelő számlára teljesítette, az összeg átutalásáról kérelemmel rendelkezhet.
Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban készséggel állnak rendelkezésre a Pápai Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoportjának munkatársai:

 • személyesen ügyfélfogadási időben: kedden 8-12 óráig, szerdán 8-12 és 13-17 óráig, pénteken 8-12 óráig 
 • telefonon: 
  • magánszemély kommunális adója: 89/515-065, 
  • talajterhelési díj, idegenforgalmi adó: 89/515-061,
  • építményadó, telekadó: 89/515-054, 
  • gépjárműadó, helyi iparűzési adó: 89/515-080, 
  • késedelmi pótlék, bírság: 89/515-038 elérhetőségeken

Kéttornyúlaki Sportegyesület sportfejlesztési program elfogadó határozat

 

A Kéttornyúlaki Sportegyesület a határozatban foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi sportfejlesztési programott jóváhagyó határozatot és a pályázatot.

Címkék: 

Oldalak

Pápa Város Honlapja hírlevél

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Feliratkozás Pápa Város Honlapja hírlevél hírcsatornája csatornájára
Feliratkozás Pápa Város Honlapja RSS csatornájára